thanh lap cong ty, thanh lap doanh nghiep

Mẫu Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ


Mẫu Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộMẫu Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

 (Ban hành kèm Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)

 
 
 
 
 
 
 
Tên tổ chức, cá nhân: ……………………………………………………………………………
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………….
Mã số thuế:…………………………………………………………… Ký hiệu:
Số:
PHIẾU XUẤT KHO KIÊM VẬN CHUYỂN NỘI BỘ
Liên 1: Lưu
Ngày………  tháng………năm ………
 
Căn cứ lệnh điều động số:…………………        Ngày…….tháng…………năm……………...
của ……………………………                            về việc………………
Họ tên  người vận chuyển…………………        Hợp đồng số………………………
Phương tiện vận chuyển:…………………………………………………………………………
Xuất tại kho: ……………………………………………………………………………………..
Nhập tại kho: …………………………………………………………………………………….
 

STT

Tên nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư (sản phẩm, hàng hóa)

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Thực

 xuất

Thực nhập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Người lập                     Thủ kho xuất              Người vận chuyển                   Thủ kho nhập
      (ký, ghi rõ họ tên)               (ký, ghi rõ họ tên)            (ký, ghi rõ họ tên)                  (ký, ghi rõ họ tên)
 
 
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)
 
Ghi chú:
- Liên 1: Lưu
- Liên 2: Dùng để vận chuyển hàng
- Liên 3: Nội bộ

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến


Luật sư doanh nghiệp  Luật sư Hà Nội - 0988.999.078
Luật sư doanh nghiệp  Luật sư Sài Gòn - 0977.999.078
Luật sư doanh nghiệp  Luật sư Hải Dương - 0982.844.925

 

Liên Hệ Với Top Luật Sư


VĂN PHÒNG HÀ NỘI
Tòa nhà HH2 - 33 Lê Văn Lương kéo dài - Thanh Xuân - Hà Nội.
Tel: 04.66827078
Hotline: 0988.999.078
 
VĂN PHÒNG SÀI GÒN
75 Quang Trung, phường 10, Gò Vấp
Hotline: 0977.999.078
 
VĂN PHÒNG HẢI DƯƠNG
472 Lê Thanh Nghị, Tp. Hải Dương,
Tỉnh Hải Dương
Hotline: 0982.844.925
 
Email: luatphamduy01@gmail.com


 

 

Tags từ khóa HOT :

thanh lap cong ty

thanh lap doanh nghiep

thành lập công ty

thành lập doanh nghiệp

thanh lap cong ty, thanh lap doanh nghiep

thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp

thanh lap cong ty, doanh nghiep

Textlink : dich vu seo - den led - bao ho lao dong