Văn phòng luật sư tại Nghệ An  - Thủ tục thành lập công ty tại Nghệ An  - Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp ở Nghệ An Thành lập công ty tại Vinh  - Dịch vụ thành lập công ty tại Nghệ An  - Dịch vụ Thành lập công ty ở Nghệ An
Luật sư doanh nghiệp
 • Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

  Các công ty có vốn đầu tư nước ngoài sau khi thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế Việt Nam là thành viên, khi công ty có nhu cầu thay đổi các nội dung trên Giấy chứng nhận đầu tư như thông tin liên quan đến nhà đầu t ...

  Các công ty có vốn đầu tư nước ngoài sau khi thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế Việt Nam là thành viên, khi công ty có nhu cầu thay đổi các nội dung trên Giấy chứng ...

 • Quy định và thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân

  Các quy định về giải thể doanh nghiệp không chỉ tạo cơ sở pháp lý để chấm dứt tồn tại của doanh nghiệp, mà quan trọng hơn là còn bảo vệ quyền lợi của những chủ thể có liên quan, đặc biệt là quyền lợi của chủ nợ và người lao động khi doanh nghiệp chấm ...

  Các quy định về giải thể doanh nghiệp không chỉ tạo cơ sở pháp lý để chấm dứt tồn tại của doanh nghiệp, mà quan trọng hơn là còn bảo vệ quyền lợi của những chủ thể có liên quan, đặc biệt là quyền lợi ...

 • Thủ tục công bố thực phẩm chức năng sản xuất trong nước

  Công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm (cách gọi khác là công bố chất lượng) là nhắm để nâng cao lòng tin và uy tín của khách hàng đối với chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp. Cũng là điều kiện pháp lý đủ để sản phẩm doanh nghiệp lưu thông trên thị ...

  Công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm (cách gọi khác là công bố chất lượng) là nhắm để nâng cao lòng tin và uy tín của khách hàng đối với chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp. Cũng là điều kiện pháp ...

 • Thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần

  Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp. ...

  Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải ...

 • Quy định thay đổi cổ đông của công ty cổ phần

  Luật Blue xin chia sẻ một số quy định cũng như thủ tục, hồ sơ thay đổi cổ đông do chuyển nhượng cổ phần. Với những kinh nghiệm pháp luật doanh nghiệp lâu năm. Chung tôi biết những khó khăn khi thay đổi cổ đông của công ty cổ phần. Mong những chia sẻ ...

  Luật Blue xin chia sẻ một số quy định cũng như thủ tục, hồ sơ thay đổi cổ đông do chuyển nhượng cổ phần. Với những kinh nghiệm pháp luật doanh nghiệp lâu năm. Chung tôi biết những khó khăn khi thay đổ ...

 • Quy định và thủ tục về thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài

  Văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của công ty nước ngoài, được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam để tìm hiểu thị trường và thực hiện một số hoạt động xúc tiến thương mại mà pháp luật Việt Nam cho ...

  Văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của công ty nước ngoài, được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam để tìm hiểu thị trường và thực hiện một số hoạt đ ...

 • Thủ tục thay đổi trụ sở doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên

  Ban đang cần tìm hiểu về thủ tục thay đổi trụ sở doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên, Luật Blue xin giới thiệu cho doanh nghiệp nắm rõ về Thủ tục thay đổi trụ sở doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên như sau: Quy định pháp luậ ...

  Ban đang cần tìm hiểu về thủ tục thay đổi trụ sở doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên, Luật Blue xin giới thiệu cho doanh nghiệp nắm rõ về Thủ tục thay đổi trụ sở doanh nghiệp đối với công ...

 • Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy

  Doanh nghiệp bạn kinh doanh ngành nghề có điều kiện cần phải xin giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy, Luật Blue xin giới thiệu cho doanh nghiệp các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy đơn giản như sau: Điều ...

  Doanh nghiệp bạn kinh doanh ngành nghề có điều kiện cần phải xin giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy, Luật Blue xin giới thiệu cho doanh nghiệp các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điề ...

 • Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty

  Trong quá trình hoạt động, chi nhánh kinh doanh thua lỗ gây ảnh hưởng lớn tới công ty, trường hợp doanh nghiệp muốn dừng hẳn hoạt động của chi nhánh này, doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục với cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền. Luật Blue xin g ...

  Trong quá trình hoạt động, chi nhánh kinh doanh thua lỗ gây ảnh hưởng lớn tới công ty, trường hợp doanh nghiệp muốn dừng hẳn hoạt động của chi nhánh này, doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục với cơ quan ...

 • Đặc điểm công ty TNHH tại Nghệ An

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số v ...

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và ng ...