Văn phòng luật sư tại Nghệ An  - Thủ tục thành lập công ty tại Nghệ An  - Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp ở Nghệ An Thành lập công ty tại Vinh  - Dịch vụ thành lập công ty tại Nghệ An  - Dịch vụ Thành lập công ty ở Nghệ An
Luật sư doanh nghiệp
 • Đặc điểm công ty cổ phần

  Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa; Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các kho ...

  Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượ ...

 • Quy định và thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh

  Doanh nghiệp của bạn muốn mở rộng kinh doanh, phát triển quy mô. Với đủ điều kiện và khả năng để thành lập địa điểm kinh doanh, nhưng bạn không rõ quy định và thủ tục vì vậy Luật Blue xin giới thiệu một số kiến thức về quy định và thủ tục thành lập đ ...

  Doanh nghiệp của bạn muốn mở rộng kinh doanh, phát triển quy mô. Với đủ điều kiện và khả năng để thành lập địa điểm kinh doanh, nhưng bạn không rõ quy định và thủ tục vì vậy Luật Blue xin giới thiệu m ...

 • Thành lập văn phòng đại diện công ty cổ phần

  Bạn đang có ý tưởng mở rộng và phát triển việc kinh doanh. Hãy để Luật Blue giúp bạn thực hiện ý tưởng thuận lợi hơn. Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện công ty cổ phần của Luật Blue thay bạn thực hiện các thủ tục pháp lý khi thành lập, Chúng tôi s ...

  Bạn đang có ý tưởng mở rộng và phát triển việc kinh doanh. Hãy để Luật Blue giúp bạn thực hiện ý tưởng thuận lợi hơn. Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện công ty cổ phần của Luật Blue thay bạn thực h ...

 • Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn

  Doanh nghiệp tư nhân của bạn cần thay đổi loại hình doanh nghiệp, bạn phân vân không biết nên thay đổi sang loại hình nào. Vì vậy Luật Blue xin chia sẻ một số kiến thức pháp luật để để bạn có thể lựa chọn loại hình doanh nghiệp như mong muốn. Chuyển ...

  Doanh nghiệp tư nhân của bạn cần thay đổi loại hình doanh nghiệp, bạn phân vân không biết nên thay đổi sang loại hình nào. Vì vậy Luật Blue xin chia sẻ một số kiến thức pháp luật để để bạn có thể lựa ...

 • Dịch vụ thành lập hộ kinh doanh cá thể

  Bạn đang cần tìm một đơn vị để thay bạn thực hiện thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể. Bởi vì thủ tục và quy định pháp luật phức tạp, bạn cần có kết quả trong thời gian nhanh nhất. Luật Blue xin giới thiệu dịch vụ thành lập hộ kinh doanh cá thể nh ...

  Bạn đang cần tìm một đơn vị để thay bạn thực hiện thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể. Bởi vì thủ tục và quy định pháp luật phức tạp, bạn cần có kết quả trong thời gian nhanh nhất. Luật Blue xin gi ...

 • Thành lập hộ kinh doanh cá thể

  Bạn đang tim hiểu về hộ kinh doanh cá thể. Luật Blue chia sẻ một số kiến thức pháp luật về Hộ kinh doanh cá thể và thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể. Quy định pháp luật về hộ kinh doanh cá thể: Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồ ...

  Bạn đang tim hiểu về hộ kinh doanh cá thể. Luật Blue chia sẻ một số kiến thức pháp luật về Hộ kinh doanh cá thể và thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể. Quy định pháp luật về hộ kinh doanh cá thể: H ...

 • Thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu, chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Công ty trác ...

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu, chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty tron ...

 • Quy định và thủ tục giải thể công ty TNHH hai thành viên trở lên

  Luật Blue xin giới thiệu một số quy định và thủ tục về giải thể công ty TNHH hai thành viên trở lên như sau: Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp: Giải thể doanh nghiệp là giải thể theo quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty t ...

  Luật Blue xin giới thiệu một số quy định và thủ tục về giải thể công ty TNHH hai thành viên trở lên như sau: Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp: Giải thể doanh nghiệp là giải thể theo q ...

 • Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên trở lên

  Công ty cổ phần muốn chuyển đổi thành công ty TNHH có nhiều phương thức nhưng phổ biến nhất hiện nay là công ty cổ phần chuyển đổi thành công ty TNHH hai thành viên trở lên. Sau đây Luật Blue xin chia sẽ một số kiến thức về chuyển đổi doanh nghiệp: C ...

  Công ty cổ phần muốn chuyển đổi thành công ty TNHH có nhiều phương thức nhưng phổ biến nhất hiện nay là công ty cổ phần chuyển đổi thành công ty TNHH hai thành viên trở lên. Sau đây Luật Blue xin chia ...

 • Mẫu thông báo thay đổi tên doanh nghiệp

  Bạn muốn thay đổi tên doanh nghiệp để thay đổi phương hướng phát triển kinh doanh, tìm kiếm một tên mới phù hợp với thời đại, hoặc những lý do khác. Luật Blue xin chia sẻ về mẫu thông báo thay đổi tên doanh nghiệp như sau: TÊN DOANH NGHIỆP ————Số: …… ...

  Bạn muốn thay đổi tên doanh nghiệp để thay đổi phương hướng phát triển kinh doanh, tìm kiếm một tên mới phù hợp với thời đại, hoặc những lý do khác. Luật Blue xin chia sẻ về mẫu thông báo thay đổi tên ...