Văn phòng luật sư tại Nghệ An  - Thủ tục thành lập công ty tại Nghệ An  - Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp ở Nghệ An Thành lập công ty tại Vinh  - Dịch vụ thành lập công ty tại Nghệ An  - Dịch vụ Thành lập công ty ở Nghệ An
Tư vấn Doanh nghiệp
 • Thủ tục công bố thực phẩm chức năng sản xuất trong nước

  Công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm (cách gọi khác là công bố chất lượng) là nhắm để nâng cao lòng tin và uy tín của khách hàng đối với chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp. Cũng là điều kiện pháp lý đủ để sản phẩm doanh nghiệp lưu thông trên thị ...

  Công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm (cách gọi khác là công bố chất lượng) là nhắm để nâng cao lòng tin và uy tín của khách hàng đối với chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp. Cũng là điều kiện pháp ...

 • Thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần

  Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp. ...

  Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải ...

 • Quy định thay đổi cổ đông của công ty cổ phần

  Luật Blue xin chia sẻ một số quy định cũng như thủ tục, hồ sơ thay đổi cổ đông do chuyển nhượng cổ phần. Với những kinh nghiệm pháp luật doanh nghiệp lâu năm. Chung tôi biết những khó khăn khi thay đổi cổ đông của công ty cổ phần. Mong những chia sẻ ...

  Luật Blue xin chia sẻ một số quy định cũng như thủ tục, hồ sơ thay đổi cổ đông do chuyển nhượng cổ phần. Với những kinh nghiệm pháp luật doanh nghiệp lâu năm. Chung tôi biết những khó khăn khi thay đổ ...

 • Thủ tục thay đổi trụ sở doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên

  Ban đang cần tìm hiểu về thủ tục thay đổi trụ sở doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên, Luật Blue xin giới thiệu cho doanh nghiệp nắm rõ về Thủ tục thay đổi trụ sở doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên như sau: Quy định pháp luậ ...

  Ban đang cần tìm hiểu về thủ tục thay đổi trụ sở doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên, Luật Blue xin giới thiệu cho doanh nghiệp nắm rõ về Thủ tục thay đổi trụ sở doanh nghiệp đối với công ...

 • Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy

  Doanh nghiệp bạn kinh doanh ngành nghề có điều kiện cần phải xin giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy, Luật Blue xin giới thiệu cho doanh nghiệp các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy đơn giản như sau: Điều ...

  Doanh nghiệp bạn kinh doanh ngành nghề có điều kiện cần phải xin giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy, Luật Blue xin giới thiệu cho doanh nghiệp các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điề ...

 • Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty

  Trong quá trình hoạt động, chi nhánh kinh doanh thua lỗ gây ảnh hưởng lớn tới công ty, trường hợp doanh nghiệp muốn dừng hẳn hoạt động của chi nhánh này, doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục với cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền. Luật Blue xin g ...

  Trong quá trình hoạt động, chi nhánh kinh doanh thua lỗ gây ảnh hưởng lớn tới công ty, trường hợp doanh nghiệp muốn dừng hẳn hoạt động của chi nhánh này, doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục với cơ quan ...

 • Đặc điểm công ty TNHH tại Nghệ An

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số v ...

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và ng ...

 • Điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

  Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là việc sử dụng xe ô tô vận tải hàng hóa, hành khách trên đường bộ nhằm mục đích sinh lợi; bao gồm kinh doanh vận tải thu tiền trực tiếp và kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp. Điều kiện chung kinh doanh vận tả ...

  Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là việc sử dụng xe ô tô vận tải hàng hóa, hành khách trên đường bộ nhằm mục đích sinh lợi; bao gồm kinh doanh vận tải thu tiền trực tiếp và kinh doanh vận tải không thu ...

 • Quy định về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

  Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một hình thức tổ chức lại cơ cấu doanh nghiệp sao cho phù hợp với quy mô và định hướng phát triển của doanh nghiệp đó. Trong trường hợp doanh nghiệp không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của phá ...

  Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một hình thức tổ chức lại cơ cấu doanh nghiệp sao cho phù hợp với quy mô và định hướng phát triển của doanh nghiệp đó. Trong trường hợp doanh nghiệp không còn đủ s ...

 • Gia hạn giấy phép lao động người Đài Loan làm việc tại Nghệ An

  Theo quy định Nghị định 102/2013/NĐ- CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì bỏ khái niệm "Gia hạn giấy phép lao động" mà thay vào đó là khái niệm và thủ tục "Cấp lại giấy phép l ...

  Theo quy định Nghị định 102/2013/NĐ- CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì bỏ khái niệm "Gia hạn giấy phép lao động" mà thay v ...