Văn phòng luật sư tại Nghệ An  - Thủ tục thành lập công ty tại Nghệ An  - Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp ở Nghệ An Thành lập công ty tại Vinh  - Dịch vụ thành lập công ty tại Nghệ An  - Dịch vụ Thành lập công ty ở Nghệ An
Tư vấn Doanh nghiệp
 • Thủ tục thay đổi tên cổ phần

  Doanh nghiệp của bạn cần thay đổi tên công ty để phù hợp với phương hướng phát triển trong tương lai, phù hợp với định hướng công ty, vì một lý do khác, bạn cần tìm hiểu về thủ tục thay đổi tên công ty cổ phần. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu của các doan ...

  Doanh nghiệp của bạn cần thay đổi tên công ty để phù hợp với phương hướng phát triển trong tương lai, phù hợp với định hướng công ty, vì một lý do khác, bạn cần tìm hiểu về thủ tục thay đổi tên công t ...

 • Những điều cần biết về điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

  Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư là việc làm bắt buộc nếu doanh nghiệp của bạn điều chỉnh các vấn đề liên quan tới mục tiêu, quy mô, vốn, địa điểm của dự án. Luật Blue xin chia sẻ những thông tin cần biết để các bạn có thể nắm rõ những quy định khi ...

  Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư là việc làm bắt buộc nếu doanh nghiệp của bạn điều chỉnh các vấn đề liên quan tới mục tiêu, quy mô, vốn, địa điểm của dự án. Luật Blue xin chia sẻ những thông tin cần ...

 • Thủ tục thành lập chi nhánh và quy định về các loại thuế

  Chi nhánh: Là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện một phần hoặc toàn bộ chức năng của doanh nghiệp, kể cả chức năng đại diện ủy quyền. Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp. ...

  Chi nhánh: Là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện một phần hoặc toàn bộ chức năng của doanh nghiệp, kể cả chức năng đại diện ủy quyền. Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù ...

 • Thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

  Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thàn ...

  Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loạ ...

 • Đặc điểm công ty cổ phần

  Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa; Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các kho ...

  Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượ ...

 • Quy định và thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh

  Doanh nghiệp của bạn muốn mở rộng kinh doanh, phát triển quy mô. Với đủ điều kiện và khả năng để thành lập địa điểm kinh doanh, nhưng bạn không rõ quy định và thủ tục vì vậy Luật Blue xin giới thiệu một số kiến thức về quy định và thủ tục thành lập đ ...

  Doanh nghiệp của bạn muốn mở rộng kinh doanh, phát triển quy mô. Với đủ điều kiện và khả năng để thành lập địa điểm kinh doanh, nhưng bạn không rõ quy định và thủ tục vì vậy Luật Blue xin giới thiệu m ...

 • Thành lập văn phòng đại diện công ty cổ phần

  Bạn đang có ý tưởng mở rộng và phát triển việc kinh doanh. Hãy để Luật Blue giúp bạn thực hiện ý tưởng thuận lợi hơn. Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện công ty cổ phần của Luật Blue thay bạn thực hiện các thủ tục pháp lý khi thành lập, Chúng tôi s ...

  Bạn đang có ý tưởng mở rộng và phát triển việc kinh doanh. Hãy để Luật Blue giúp bạn thực hiện ý tưởng thuận lợi hơn. Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện công ty cổ phần của Luật Blue thay bạn thực h ...

 • Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn

  Doanh nghiệp tư nhân của bạn cần thay đổi loại hình doanh nghiệp, bạn phân vân không biết nên thay đổi sang loại hình nào. Vì vậy Luật Blue xin chia sẻ một số kiến thức pháp luật để để bạn có thể lựa chọn loại hình doanh nghiệp như mong muốn. Chuyển ...

  Doanh nghiệp tư nhân của bạn cần thay đổi loại hình doanh nghiệp, bạn phân vân không biết nên thay đổi sang loại hình nào. Vì vậy Luật Blue xin chia sẻ một số kiến thức pháp luật để để bạn có thể lựa ...

 • Quy định và thủ tục giải thể công ty TNHH hai thành viên trở lên

  Luật Blue xin giới thiệu một số quy định và thủ tục về giải thể công ty TNHH hai thành viên trở lên như sau: Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp: Giải thể doanh nghiệp là giải thể theo quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty t ...

  Luật Blue xin giới thiệu một số quy định và thủ tục về giải thể công ty TNHH hai thành viên trở lên như sau: Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp: Giải thể doanh nghiệp là giải thể theo q ...

 • Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên trở lên

  Công ty cổ phần muốn chuyển đổi thành công ty TNHH có nhiều phương thức nhưng phổ biến nhất hiện nay là công ty cổ phần chuyển đổi thành công ty TNHH hai thành viên trở lên. Sau đây Luật Blue xin chia sẽ một số kiến thức về chuyển đổi doanh nghiệp: C ...

  Công ty cổ phần muốn chuyển đổi thành công ty TNHH có nhiều phương thức nhưng phổ biến nhất hiện nay là công ty cổ phần chuyển đổi thành công ty TNHH hai thành viên trở lên. Sau đây Luật Blue xin chia ...