Văn phòng luật sư tại Nghệ An  - Thủ tục thành lập công ty tại Nghệ An  - Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp ở Nghệ An Thành lập công ty tại Vinh  - Dịch vụ thành lập công ty tại Nghệ An  - Dịch vụ Thành lập công ty ở Nghệ An
Tư vấn Doanh nghiệp
 • Chuyển đổi công ty TNHH 2 TV trở lên thành công ty cổ phần

  Một thời gian sau quá trình hoạt động, để phù hợp hơn với mục đích kinh doanh của công ty nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn thay đổi loại hình. Việc thay đổi loại hình giúp doanh nghiệp có nhiều lợi thế như: lợi thế về vốn, mối quan hệ, nhân sự, khả năn ...

  Một thời gian sau quá trình hoạt động, để phù hợp hơn với mục đích kinh doanh của công ty nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn thay đổi loại hình. Việc thay đổi loại hình giúp doanh nghiệp có nhiều lợi thế ...

 • Thủ tục thay đổi người đại diện công ty cổ phần

  Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được quy định tại Điều lệ công ty. Người đại diện theo pháp luật của công ty phải thường trú ở Việt Nam; trường hợp vắng mặt thì phải ủy quyền bằ ...

  Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được quy định tại Điều lệ công ty. Người đại diện theo pháp luật của công ty phải thường trú ở ...

 • Thủ tục tuyên bố một người mất tích

  Khi hợp đồng được giao kết, thực hiện thì các bên chủ thể của hợp đồng phải có nghĩa vụ và trách nhiệm thực hiện hợp đồng đó.Tuy nhiên, nếu một bên chủ thể bị mất tích và sự biệt tích quá lâu của một người khỏi nơi cư trú sẽ làm gián đoạn các quan hệ ...

  Khi hợp đồng được giao kết, thực hiện thì các bên chủ thể của hợp đồng phải có nghĩa vụ và trách nhiệm thực hiện hợp đồng đó.Tuy nhiên, nếu một bên chủ thể bị mất tích và sự biệt tích quá lâu của một ...

 • Ưu điểm và nhược điểm của công ty cổ phần

  Ưu điểm của công ty cổ phần: – Quy mô hoạt động lớn và khả năng mở rộng kinh doanh trong hầu hết các lĩnh vực ngành nghề và dễ dàng từ việc huy động vốn cổ phần – Nhà đầu tư có khả năng điều chuyển vốn đầu tư từ nơi này sang nơi khác, từ lĩnh vực này ...

  Ưu điểm của công ty cổ phần: – Quy mô hoạt động lớn và khả năng mở rộng kinh doanh trong hầu hết các lĩnh vực ngành nghề và dễ dàng từ việc huy động vốn cổ phần – Nhà đầu tư có khả năng điều chuyển vố ...

 • Kinh doanh khác địa điểm trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

  Kinh doanh không đúng địa điểm đã đăng ký bị xử phạt như thế nào? Xử phạt không thông báo thay đổi trụ sở doanh nghiệp. Theo quy định tại 29 của Luật doanh nghiệp 2014 thì: Nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm những nội dung sau: ...

  Kinh doanh không đúng địa điểm đã đăng ký bị xử phạt như thế nào? Xử phạt không thông báo thay đổi trụ sở doanh nghiệp. Theo quy định tại 29 của Luật doanh nghiệp 2014 thì: Nội dung của Giấy chứng nhậ ...

 • Xin cấp giấy phép phân phối rượu

  Kinh doanh rượu thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Tổ chức, cá nhân phân phối rượu phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận phân phối rượu thì mới được tiến hành hoạt động kinh doanh. Trong bài viết này, luật Blue  ...

  Kinh doanh rượu thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Tổ chức, cá nhân phân phối rượu phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận phân phối rượu thì mới được tiến hành hoạ ...

 • Thành lập công ty tư vấn du học

  Để thành lập công ty tư vấn du học và thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ này, tổ chức thành lập phải đáp ứng được điều kiện về giấy phép theo quy định của pháp luật. Luật Blue xin hướng dẫn thủ tục thành lập công ty tư vấn du học như sau: Điều ki ...

  Để thành lập công ty tư vấn du học và thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ này, tổ chức thành lập phải đáp ứng được điều kiện về giấy phép theo quy định của pháp luật. Luật Blue xin hướng dẫn thủ tụ ...

 • Thủ tục xin cấp giấy phép đủ điều kiện phân phối xăng dầu

  Phân phối xăng dầu là hoạt động mua xăng dầu của thương nhân đầu mối, ngoài việc tự tiêu thụ xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu của mình còn phải tổ chức một hệ thống đại lý trực thuộc hoặc thông qua các thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu ...

  Phân phối xăng dầu là hoạt động mua xăng dầu của thương nhân đầu mối, ngoài việc tự tiêu thụ xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu của mình còn phải tổ chức một hệ thống đại lý trực thuộc hoặc thô ...

 • Thành lập hộ kinh doanh rượu

  Sản xuất rượu thủ công là hoạt động sản xuất rượu bằng dụng cụ truyền thống, không sử dụng máy móc, thiết bị công nghiệp. Trong bài viết này luật Blue xin chia sẻ thủ tục thành lập hộ kinh doanh rượu như sau: Thủ tục thành lập hộ kinh doanh  Điều kiệ ...

  Sản xuất rượu thủ công là hoạt động sản xuất rượu bằng dụng cụ truyền thống, không sử dụng máy móc, thiết bị công nghiệp. Trong bài viết này luật Blue xin chia sẻ thủ tục thành lập hộ kinh doanh rượu ...

 • Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH

  Vì những hạn chế của doanh nghiệp tư nhân như: mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một DNTN,Chủ DNTN không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh,DNTN không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong ...

  Vì những hạn chế của doanh nghiệp tư nhân như: mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một DNTN,Chủ DNTN không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh,DNTN không được quyền góp v ...