Văn phòng tư vấn quản lý công ty tại Nghệ An  - Thủ tục thành lập công ty tại Nghệ An  - Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp ở Nghệ An Thành lập công ty tại Vinh  - Dịch vụ thành lập công ty tại Nghệ An  - Dịch vụ Thành lập công ty ở Nghệ An

Đặc điểm công ty hợp danh

Công ty hợp danh được ưa chuộng rất nhiều hiện nay, loại hình doanh nghiệp này phù hợp với xu thế phát triển kinh tế của Việt Nam. Vì vậy, Luật Blue xin chia sẽ về một số đặc điểm của công ty hợp danh như sau:

Đặc điểm công ty hợp danh (nguồn internet)

                  Đặc điểm công ty hợp danh (nguồn internet)

Công ty hợp danh là doanh nghiệp trong đó phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung. Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn.

Đặc điểm của công ty hợp danh:

Về thành viên công ty hợp danh bao gồm:

 • Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh).
 • Thành viên hợp danh phải là cá nhân.
 • Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn.
  ty không có quy định khác.

Chế độ chịu trách nhiệm tài sản của các thành viên:

 • Thành viên hợp danh chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình.
 • Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.
 • Tài sản của công ty hợp danh bao gồm:
 • Tài sản góp vốn của các thành viên đã được chuyển quyền sở hữu cho công ty.
 • Tài sản tạo lập được mang tên công ty.
 • Tài sản thu được từ hoạt động kinh doanh do các thành viên hợp danh thực hiện nhân danh công ty.
 • Tài sản thu được từ các hoạt động kinh doanh của công ty do các thành viên hợp danh nhân danh cá nhân thực hiện.

Quyền quản lý, đại diện của công ty hợp danh:

 • Các thành viên hợp danh có quyền thỏa thuận về việc quản lý, điều hành công ty.
 • Các thành viên hợp danh đều có quyền đại diện theo pháp luật và tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty.

Tư cách pháp nhân:

 • Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  Các thành viên là các đồng chủ sở hữu trong công ty có quyền và nghĩa vụ tương ứng với tư cách thành viên, phần vốn góp của mình.

Vốn công ty:

 • Huy động vốn: Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.
  Thành viên hợp danh chỉ được chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình nếu được tất cả các thành viên hợp danh khác đồng ý.
 • Định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách để thừa kế, tặng cho, thế chấp, cầm cố và các hình thức khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
  Trường hợp chết thì người thừa kế thay thế thành viên đã chết trở thành thành viên góp vốn của Công ty.

Cơ cấu tổ chức:

 • Tất cả thành viên hợp danh hợp lại thành Hội đồng thành viên.
 • Hội đồng thành viên bầu một thành viên hợp danh làm Chủ tịch Hội đồng thành viên.
 • Đồng thời kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty nếu Điều lệ công.

Ưu điểm công ty hợp danh:

 • Ưu điểm của công ty hợp danh là kết hợp được uy tín cá nhân của nhiều người.
 • Do chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn của các thành viên hợp danh mà công ty hợp danh dễ dàng tạo được sự tin cậy của các bạn hàng, đối tác kinh doanh.
 • Việc điều hành quản lý công ty không quá phức tạp do số lượng các thành viên ít và là những người có uy tín, tuyệt đối tin tưởng nhau.
 • Cơ cấu gọn, phù hợp với doanh nghiệp nhỏ.

Nhược điểm công ty hợp danh:

 • Không minh bạch về tài sản, chịu trách nhiệm vô hạn và liên đới rủi ro của các thành viên hợp danh cao.
 • Không được phát hành chứng khoán để huy động vốn
Đặc điểm công ty hợp danh (nguồn internet)

                                                            Đặc điểm công ty hợp danh (nguồn internet)

Với một số đặc điểm của công ty hợp danh. Mong rằng sẽ giúp bạn lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp. Hãy

Liên hệ đến CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BLUE để tư vấn về pháp luật doanh nghiệp

Địa chỉ: Số 146 Nguyễn Sỹ Sách (Tầng 4), TP Vinh, Nghệ An
Hotline: 0974 208 518 – 0947 502 028
Email: luatbluena@gmail.com

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận