Văn phòng tư vấn quản lý công ty tại Nghệ An  - Thủ tục thành lập công ty tại Nghệ An  - Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp ở Nghệ An Thành lập công ty tại Vinh  - Dịch vụ thành lập công ty tại Nghệ An  - Dịch vụ Thành lập công ty ở Nghệ An

Dịch vụ đại diện đăng ký sở hữu trí tuệ

Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng.

Dịch vụ đại diện đăng ký sở hữu trí tuệ (nguồn internet)

Dịch vụ đại diện đăng ký sở hữu trí tuệ (nguồn internet)

Quy định pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ 

Căn cứ phát sinh, xác lập quyền sở hữu trí tuệ

  • Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện d­ưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất l­ượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay ch­ưa công bố, đã đăng ký hay ch­ưa đăng ký.
  • Quyền liên quan phát sinh kể từ khi cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chư­ơng trình được mã hoá được định hình hoặc thực hiện mà không gây ph­ương hại đến quyền tác giả.
  • Quyền sở hữu công nghiệp được xác lập như sau: Quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật này hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; đối với nhãn hiệu nổi tiếng, quyền sở hữu được xác lập trên cơ sở sử dụng, không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký; Quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại được xác lập trên cơ sở sử dụng hợp pháp tên thương mại đó; Quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh được xác lập trên cơ sở có được một cách hợp pháp bí mật kinh doanh và thực hiện việc bảo mật bí mật kinh doanh đó; Quyền chống cạnh tranh không lành mạnh được xác lập trên cơ sở hoạt động cạnh tranh trong kinh doanh. Quyền đối với giống cây trồng được xác lập trên cơ sở quyết định cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật sở hữu trí tuệ.

Dịch vụ đại diện đăng ký sở hữu trí tuệ

Dịch vụ đại diện đăng ký sở hữu trí tuệ là việc cá nhân, cơ quan, tổ chức sở hữu tài sản trí tuệ thuê một đơn vị dịch vụ thay mình thực hiện việc đăng ký tài sản trí tuệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm bảo vệ một cách đầy đủ và toàn vẹn nhất tài sản trí tuệ của mình.

Đối với đơn vị cung cấp dịch vụ đại diện đăng ký sở hữu trí tuệ thì phải là đơn vị đáp ứng đủ các điều kiện về việc kinh doanh ngành nghề đại diện sở hữu trí tuệ về chứng chỉ hành nghề.

Dịch vụ đại diện đăng ký sở hữu trí tuệ (nguồn internet)

Dịch vụ đại diện đăng ký sở hữu trí tuệ (nguồn internet)

Dịch vụ đại diện đăng ký sở hữu trí tuệ bao gồm 3 nội dung chính

  • Thứ nhất là tư vấn cá vấn đề liên quan đến việc xác lập và thực thi quyền sở hữu trí tuệ đối với tài sản của mình.
  • Thứ hai là đại diện cho cá nhân, tổ chức, cơ quan sở hữu tài sản trí tuệ thực hiện việc xác lập và đảm bảo thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Thứ ba là các nội dung dịch vụ liên quan đến thủ tục xác lập và thực thi quyền sở hữu trí tuệ đối với tài sản trí tuệ. Sở hữu trí tuệ hiện nay đóng vai trò quan trọng, đối với quý khách hàng. Bởi vậy để đáp ứng nhu cầu này nếu còn gặp khó khăn gì về thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ quý vị hãy liên hệ luật Blue tại Thanh Hóa để được tư vấn và hỗ trợ.
  • Nhãn hiệu hàng hóa: Đánh giá khả năng đăng ký nhãn hiệu hàng hóa; Tư vấn liên quan đến việc lựa chọn và sử dụng nhãn hiệu hàng hoá; Tra cứu và cung cấp thông tin về việc đăng ký và sử dụng nhãn hiệu hàng hoá;
  • Đối với Bản quyền tác giả: Tra cứu thông tin liên quan đến đăng ký quyền tác giả; Tư vấn và đại diện cho khách hàng tiến hành các thủ tục đăng ký bản quyền tác giả. Tư vấn pháp lý, đại diện cho khách hàng tham gia đàm phán và soạn thảo hợp đồng sử dụng tác phẩm, hợp đồng chuyển; nhượng tác phẩm và các loại hợp đồng khác liên quan đến bản quyền tác giả;
  • Đối với Sáng chế: Tư vấn về khả năng bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích; Tra cứu và cung cấp các thông tin sáng chế/giải pháp hữu ích và Khoa học kỹ thuật ở Việt Nam và nước ngoài; Hoàn thiện hồ sơ bao gồm dịch và/hoặc viết bản mô tả sáng chế, và tiến hành các thủ tục xin cấp Bằng độc quyền sáng chế và giải pháp hữu ích;
  • Đối với kiểu dáng công nghiệp: Đánh giá khả năng đăng ký và sử dụng KDCN; Tra cứu thông tin về đăng ký và sử dụng KDCN; Nộp đơn và tiến hành các thủ tục pháp lý đăng ký KDCN. Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký KDCN;

 

Liên hệ đến CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BLUE để tư vấn về pháp luật doanh nghiệp

Địa chỉ: Số 146 Nguyễn Sỹ Sách (Tầng 4), TP Vinh, Nghệ An
Hotline: 0974 208 518 – 0947 502 028o
Email: luatbluena@gmail.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận