Văn phòng tư vấn quản lý công ty tại Nghệ An  - Thủ tục thành lập công ty tại Nghệ An  - Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp ở Nghệ An Thành lập công ty tại Vinh  - Dịch vụ thành lập công ty tại Nghệ An  - Dịch vụ Thành lập công ty ở Nghệ An

Điều kiện xét cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án

Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại Khoản 18, Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Văn phòng tư vấn Blue Nghệ An xin gửi đến các quý vị cụ thể các điều kiện xét cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án như sau.

da

Nguồn Internet

Điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án cho cá nhân, người quản lý dự án theo quy định mới nhất của pháp luật:

Theo Luật xây dựng 2014 và Văn bản hướng dẫn thi hành, Cá nhân tham gia hoạt động xây dựng phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc đảm nhận do các cơ sở đào tạo hợp pháp cấp. Chức danh Giám đốc quản lý dự án là một trong các chức danh có điều kiện, Giám đốc quản lý dự án phải có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án.

Điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án được quy định tại Khoản 18 Điều 1 Nghị định 42/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điều 54 Nghị định 59/2015/NĐ-CP như sau:

1. Điều kiện về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của người quản lý dự án

Một trong các điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án đối với người quản lý dự án là phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 17/2016/TT-BXD, Giám đốc quản lý dự án, phải có chứng chỉ hành nghề khi tham gia hoạt động xây dựng thuộc các lĩnh vực sau đây:

– Khảo sát xây dựng gồm khảo sát địa hình; khảo sát địa chất công trình; địa chất thủy văn.

– Thiết kế quy hoạch xây dựng.

– Thiết kế xây dựng công trình gồm thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu công trình; thiết kế điện – cơ điện công trình; thiết kế cấp – thoát nước công trình; thiết kế thông gió – cấp thoát nhiệt; thiết kế mạng thông tin – liên lạc trong công trình xây dựng; thiết kế an toàn phòng chống cháy nổ công trình xây dựng.

– Giám sát thi công xây dựng gồm: giám sát công tác xây dựng công trình; giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình; giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ.

– Kiểm định xây dựng.

– Định giá xây dựng.

2. Điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án

Cá nhân có trình độ chuyên môn thuộc chuyên ngành xây dựng phù hợp với yêu cầu của dự án được cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án khi đáp ứng các điều kiện tương ứng với mỗi hạng dưới đây:
– Hạng I: Đã làm Giám đốc quản lý dự án của 01 dự án nhóm A hoặc 02 dự án nhóm B cùng loại;
– Hạng II: Đã làm Giám đốc quản lý dự án của 01 dự án nhóm B hoặc 02 dự án nhóm C cùng loại;
– Hạng III: Đã trực tiếp tham gia quản lý dự án của 01 dự án nhóm C cùng loại.

3. Phạm vi hoạt động của cá nhân đủ điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án

Cá nhân đảm nhận chức danh Giám đốc quản lý dự án phải có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án phù hợp với loại và quy mô dự án theo quy. Cụ thể:

– Hạng I: Được làm Giám đốc quản lý dự án tất cả các nhóm dự án tương ứng với loại dự án được ghi trong chứng chỉ hành nghề;

– Hạng II: Được làm Giám đốc quản lý dự án nhóm B, nhóm C tương ứng với loại dự án được ghi trong chứng chỉ hành nghề;

– Hạng III: Được làm Giám đốc quản lý dự án nhóm C và các dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng tương ứng với loại dự án được ghi trong chứng chỉ hành nghề.

Trên đây là các điều kiện xét cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án mà văn phòng tư vấn Nghệ An tổng hợp và gửi đến quý vị. Các vấn đề còn chưa rõ quý vị hãy liên hệ với đội ngũ nhân viên luật sư của văn phòng tư vấn Blue Nghệ An để được hướng dẫn chi tiết hơn.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận