Văn phòng tư vấn quản lý công ty tại Nghệ An  - Thủ tục thành lập công ty tại Nghệ An  - Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp ở Nghệ An Thành lập công ty tại Vinh  - Dịch vụ thành lập công ty tại Nghệ An  - Dịch vụ Thành lập công ty ở Nghệ An

Hồ sơ thành lập công ty liên doanh với nước ngoài

Hiện nay các công ty trong nước đang có xu hướng liên doanh với các doanh nghiệp nước ngoài để được chuyển giao công nghệ sản xuất an toàn và chất lượng. Đây cũng là một trong những hình thức doanh nghiệp được nhà nước khuyến khích. Do vậy những quy định, thủ tục đăng ký thành lập công ty liên doanh với nước ngoài cũng được giản lược đi rất nhiều. Quý vị hãy cùng tư vấn blue chúng tôi tìm hiểu thêm về hồ sơ thành lập công ty liên doanh với nước ngoài như sau.

ldoanh 1

Hình minh họa

 

Khái niệm về Công ty liên doanh với nước ngoài 

Công ty liên doanh với nước ngoài là công ty được hình thành trên cơ sở hợp đồng liên doanh giữa các nhà đầu tư trong nước và các nhà đầu tư nước ngoài. Khi mở công ty liên doanh với nước ngoài, bạn cần nắm rõ các vấn đề sau:

– Cơ cấu tổ chức của công ty liên doanh với nước ngoài

– Cách hoạt động và điều hành công ty liên doanh với nước ngoài

– Mối quan hệ giữa các chức danh quản lý trong Công ty

– Tỷ lệ vốn góp, phương thức góp vốn trong công ty liên doanh với nước ngoài

– Quyền và nghĩa cụ của các thành viên trong Công ty liên doanh

– Phân chia lợi nhuận, phân chia lỗ trong công ty liên doanh với nước ngoài

Thủ tục mở công ty liên doanh với nước ngoài

Hồ sơ mở công ty liên doanh với nước ngoài

Theo Luật Đầu tư, thủ tục mở công ty liên doanh với nước ngoài cần phải xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời với việc làm thủ tục đăng ký thành lập công ty. Giấy chứng nhận đầu tư cũng là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ mở công ty liên doanh nước ngoài bao gồm:

Trường hợp nhà đầu tư là cá nhân:

– Chứng minh năng lực tài chính

– Chứng minh nhân dân/ hộ chiếu – Bản sao chứng thực

Trường hợp nhà đầu tư là pháp nhân:

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

– Giấy chứng nhận mã số thuế

– Điều lệ Công ty

– Báo cáo tài chính trong 02 năm gần nhất

– Quyết định về việc đầu tư tại Việt Nam

– Quyết định về việc người đại diện Công ty liên doanh tại Việt Nam

– Bản sao hộ chiếu người đại diện cho Công ty liên doanh tại Việt Nam

– Bản sao hộ chiếu người đại diện phần vốn góp của Công ty liên doanh

– Báo cáo năng lực tài chính

Những giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp cần phải được hợp pháp hóa lãnh sự và phải được dịch sang tiếng Việt.

Ngoài ra, dù là cá nhân hay pháp nhân thì cũng cần phải chuẩn bị thêm:

– Hợp đồng liên doanh

– Bản sao sổ đỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của địa điểm triển khai dự án

– Các giấy tờ khác theo quy định

Trình tự thủ tục mở công ty liên doanh với nước ngoài

Sau khi chuẩn bị hồ sơ, thủ tục mở công ty liên doanh với nước ngoài cần phải thực hiện như sau:

– Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch và đầu tư hoặc Ban quản lý khu công nghiệp cấp tỉnh

– Sở kế hoạch và đầu tư hoặc Ban quản lý khu công nghiệp có quyền và trách nhiệm:

+ Thụ lý hồ sơ

+ Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ

+ Trình ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Giám đốc Ban quản lý khu công nghiệp để phê duyệt hồ sơ

– Nhà đầu tư nhận kết quả giải quyết hồ sơ mở công ty liên doanh:

+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Kết quả nhận được là Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Kết quả nhà đầu tư nhận được là Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận doanh nghiệp

– Nhà đầu tư làm các thủ tục khác sau khi thành lập lập công ty liên doanh với nước ngoài như khắc dấu, nộp thuế…

Xin cấp Giấy chứng nhận mã số thuế và dấu công ty:

Sau khi Giấy chứng nhận đầu tư được cấp, nhà đầu tư liên hệ :Hồ sơ thành lập công ty liên doanh với nước ngoài

– Cục thuế tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương để xin cấp Giấy chứng nhận mã số thuế công ty.

– Công an tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương để xin cấp Dấu và Giấy chứng nhận mẫu dấu công ty.

Quý vị nếu cần tư vấn thêm thì hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn luật liên quan đến thủ tục mở công ty liên doanh với nước ngoài và sử dụng sử dụng dịch vụ thành lập công ty nhanh nhất, đảm bảo nhất.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận