Văn phòng tư vấn quản lý công ty tại Nghệ An  - Thủ tục thành lập công ty tại Nghệ An  - Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp ở Nghệ An Thành lập công ty tại Vinh  - Dịch vụ thành lập công ty tại Nghệ An  - Dịch vụ Thành lập công ty ở Nghệ An

Hồ sơ thành lập hợp tác xã tại Nghệ An

Hợp tác xã là  tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã.

Vậy thành lập hợp tác xã cần phải chuẩn bị những giấy tờ gì và thủ tục như thế nào? Tư vấn Blue sẽ giúp bạn giải đáp những vướng mắc trên.

Hồ sơ thành lập hợp tác xã tại Nghệ An

Hồ sơ thành lập hợp tác xã tại Nghệ An bao gồm những giấy tờ sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký hợp tác xã;
 • Điều lệ;
 • Phương án sản xuất, kinh doanh;
 • Danh sách thành viên, hợp tác xã thành viên;
 • Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên;
 • Nghị quyết hội nghị thành lập;
 • Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên hợp tác xã.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc nếu đáp ứng đủ các điều kiện thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.

Hồ sơ thành lập hợp tác xã tại Nghệ An

           Hồ sơ thành lập hợp tác xã tại Nghệ An

Dịch vụ thành lập hợp tác xã tại Nghệ An.

 • Tư vấn những quy định của pháp luật về việc thành lập hợp tác xã;
 • Tư vấn về cơ cấu tổ chức và hoạt động của hợp tác xã;
 •  Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của các xã viên hợp tác xã;
 • Tư vấn trình tự, thủ tục thành lập hợp tác xã;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý khác liên quan đến việc thành lập hợp tác xã.
 • Đại diện cho khách hàng soạn thảo hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác xã;
 • Đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền;
 • Theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ, kiểm tra và nhận kết quả;
 • Đại diện cho khách hàng đăng ký mã số thuế với cơ quan thuế và nhận kết quả;
 • Nộp hồ sơ đăng ký mẫu dấu và khắc con dấu với cơ quan công an;

Liên hệ ngay với Tư vấn Blue để biết thêm chi tiết. Đồng thời được sử dụng trọn gói dịch vụ tốt nhất tại Nghệ An.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận