Văn phòng tư vấn quản lý công ty tại Nghệ An  - Thủ tục thành lập công ty tại Nghệ An  - Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp ở Nghệ An Thành lập công ty tại Vinh  - Dịch vụ thành lập công ty tại Nghệ An  - Dịch vụ Thành lập công ty ở Nghệ An

Mẫu thông báo thay đổi tên doanh nghiệp

Bạn muốn thay đổi tên doanh nghiệp để thay đổi phương hướng phát triển kinh doanh, tìm kiếm một tên mới phù hợp với thời đại, hoặc những lý do khác. Luật Blue xin chia sẻ về mẫu thông báo thay đổi tên doanh nghiệp như sau:

Mẫu thông báo thay đổi tên doanh nghiệp (nguồn internet)

Mẫu thông báo thay đổi tên doanh nghiệp (nguồn internet)

TÊN DOANH NGHIỆP
————
Số: ………….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–
…., ngày … tháng … năm………

THÔNG BÁO
THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….

Tên doanh nghiệp………………………………………………………………..

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:…………………………………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:…………………………….

Do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư……….. Cấp ngày……………………………..

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên người đại diện theo pháp luật:……………………………………………………………….

Sinh ngày:………………………………..Dân tộc:…………………………. Giới tính:…………………

Quốc tịch:…………………………………………………………………………………………………..

CMND số:……………………………..Do công an:………………………….. Cấp ngày:…………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………………………

 

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG KINH DOANH NHƯ SAU:

Tên doanh nghiệp dư kiến thay đổi:…………………………………………………………………………

Tên tiếng Việt:…………………………………………………………………………………………………

Tên tiếng Anh:…………………………………………………………………………………………………

Tên viết tắt:……………………………………………………………………………………………………

 

Doanh nghiệp cam kết: Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

 Kèm theo thông báo                                                           ………………………..

……………………….

…….Ngày,…… tháng …… năm……

Đại diện theo pháp luật doanh nghiệp

 

Hãy liên hệ với CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BLUE

Địa chỉ: Số 146 Nguyễn Sỹ Sách (Tầng 4), TP Vinh, Nghệ An

Hotline: 0974 208 518 – 0947 502 028 để nhận được những dịch vụ tốt nhất.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận