Văn phòng tư vấn quản lý công ty tại Nghệ An  - Thủ tục thành lập công ty tại Nghệ An  - Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp ở Nghệ An Thành lập công ty tại Vinh  - Dịch vụ thành lập công ty tại Nghệ An  - Dịch vụ Thành lập công ty ở Nghệ An

Quy định thay đổi cổ đông của công ty cổ phần

Tư vấn Blue xin chia sẻ một số quy định cũng như thủ tục, hồ sơ thay đổi cổ đông do chuyển nhượng cổ phần. Với những kinh nghiệm pháp luật doanh nghiệp lâu năm. Chúng tôi biết những khó khăn khi thay đổi cổ đông của công ty cổ phần. Mong những chia sẻ dưới đây sẽ giúp bạn thực hiện thủ tục pháp lý thành công.

Quy định thay đổi cổ đông của công ty cổ phần (Nguồn internet)

Quy định thay đổi cổ đông của công ty cổ phần (Nguồn internet)

Những quy định thay đổi cổ đông:

Chuyển nhượng cổ phần và hạn chế chuyển nhượng cổ phần

 • Về nguyên tắc, các cổ đông trong công ty cổ phần được quyền chuyển nhượng cổ phần của mình sở hữu cho các cổ đông khác hoặc người khác. Những người nhận chuyển nhượng cổ phần đương nhiên trở thành cổ đông mới của công ty. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của các cổ đông sáng lập, pháp luật quy định trường hợp hạn chế chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập trong vòng 3 năm đầu tiên thực hiện hoạt động kinh doanh. Cụ thể:
 • Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó.
 • Các hạn chế của quy định này không áp dụng đối với cổ phần mà cổ đông sáng lập có thêm sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp và cổ phần mà cổ đông sáng lập chuyển nhượng cho người khác không phải là cổ đông sáng lập của công ty.

Thời điểm chuyển nhượng, góp vốn, nghĩa vụ tài chính của các cổ đông khi chuyển nhượng cổ phần

 • Khác với việc góp vốn thành lập doanh nghiệp (cổ đông sáng lập có thể thực hiện việc góp vốn trong vòng 90 ngày kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp), việc cá nhân, tổ chức góp vốn để trở thành cổ đông phổ thông công ty cổ phần phải thực hiện ngay tại thời điểm đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.
 • Chuyển nhượng cổ phần được coi là chuyển nhượng chứng khoán nên chịu nghĩa vụ thuế = 0,1% x giá trị chuyển nhượng.

Do cổ đông doanh nghiệp chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua.

Do cổ đông sáng lập doanh nghiệp chuyển nhượng cổ phần.

Do cổ đông là tổ chức đã bị sáp nhập, bị tách hoặc hợp nhất vào doanh nghiệp khác.

Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định.

Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó.

Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 của Luật này và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần. Trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần thì các quy định này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng.

Thủ tục thay đổi cổ đông công ty bao gồm:

Chuẩn bị hồ sơ thay đổi:

 • Thông báo thay đổi cổ đông công ty.
 • Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.
 • Biên bản thanh lý hoặc tài liệu chứng minh đã hoàn tất việc chuyển nhượng.
 • Danh sách cổ đông sáng lập trước khi thay đổi.
 • Danh sách cổ đông sáng lập sau khi thay đổi.
 • Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi cổ đông doanh nghiệp.
 • Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi cổ đông doanh nghiệp.
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên mới.
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi
Quy định thay đổi cổ đông của công ty cổ phần ( Nguồn internet)

Quy định thay đổi cổ đông của công ty cổ phần ( Nguồn internet)

Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền:

 • Phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch và đầu tư ..
 • Xem xét tinh hợp lệ hồ sơ và cấp giấy hẹn cho doanh nghiệp.
 • Nếu không hợp lệ yêu cầu thay đổi bổ sung hồ sơ đến khi đúng quy định pháp luật.

Dịch vụ thay đổi cổ đông công ty tại tư vấn Blue:

 • Tư vấn, hỗ trợ pháp luật về vấn đề liên quan đến thay đổi cổ đông.
 • Thay mặt khách hàng soạn hồ sơ, chuẩn bị giấy tờ, hoàn thiện hồ sơ.
 • Đại diện khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền và theo dõi quá trình xử lý hồ sơ, nếu cần thay đổi bổ sung chúng tối sẽ thay bạn thay đổi, bổ sung.
 • Nhận và trao tận tay khách hàng khi nhận kết quả.
 • Tư vấn pháp luật sau thay đổi.
 • Hỗ trợ văn bản pháp luật liên quan nếu khách hàng yêu cầu.

Để thực hiện các quy trình thay đổi cổ đông bạn cần phải tìm hiểu các văn bản pháp luật có liên quan, các quy định liên quan đến thay đổi đăng ký kinh doanh. Vì vậy cần rất nhiều thời gian, với nhu cầu của các doanh nghiệp hiện nay tại các tỉnh Nghệ An, tư vấn Blue đã có dịch vụ tư vấn, thành lập doanh nghiệp.

Bạn chỉ cần cung cấp thông tin và giấy tờ cần thiết, tư vấn Blue sẽ thực hiện tất cả thủ tục từ soạn hồ sơ, nộp nhận hồ sơ, đưa đến tay khách hàng, tư vấn pháp luật sau thành lập miễn phí, thực hiện tất cả các dịch vụ khác nếu khách hàng yêu cầu.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận