Văn phòng tư vấn quản lý công ty tại Nghệ An  - Thủ tục thành lập công ty tại Nghệ An  - Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp ở Nghệ An Thành lập công ty tại Vinh  - Dịch vụ thành lập công ty tại Nghệ An  - Dịch vụ Thành lập công ty ở Nghệ An

Quy định và thủ tục hợp nhất doanh nghiệp

Hợp nhất doanh nghiệp là: Hai hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất), đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất.

Quy định và thủ tục hợp nhất doanh nghiệp(nguồn internet)

Quy định và thủ tục hợp nhất doanh nghiệp(nguồn internet)

Hợp nhất công ty được quy định như sau:

 • Các công ty bị hợp nhất chuẩn bị hợp đồng hợp nhất. Hợp đồng hợp nhất phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của các công ty bị hợp nhất; tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty hợp nhất; thủ tục và điều kiện hợp nhất; phương án sử dụng lao động; thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị hợp nhất thành phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty hợp nhất; thời hạn thực hiện hợp nhất; dự thảo Điều lệ công ty hợp nhất.
 • Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty bị hợp nhất thông qua hợp đồng hợp nhất, Điều lệ công ty hợp nhất, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty hợp nhất và tiến hành đăng ký doanh nghiệp công ty hợp nhất theo quy định pháp luật. Hợp đồng hợp nhất phải được gửi đến các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua.
 • Trường hợp hợp nhất mà theo đó công ty hợp nhất có thị phần từ 30% đến 50% trên thị trường liên quan thì đại diện hợp pháp của công ty bị hợp nhất phải thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành hợp nhất, trừ trường hợp Luật cạnh tranh có quy định khác.
 • Cấm các trường hợp hợp nhất mà theo đó công ty hợp nhất có thị phần trên 50% trên thị trường có liên quan, trừ trường hợp Luật cạnh tranh có quy định khác.
 • Sau khi đăng ký doanh nghiệp, các công ty bị hợp nhất chấm dứt tồn tại; công ty hợp nhất được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các công ty bị hợp nhất.

Hồ sơ, quá trình đăng ký doanh nghiệp công ty hợp nhất:

 • Hợp đồng hợp nhất.
 • Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng hợp nhất của các công ty bị hợp nhất.
 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Dự thảo điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên sáng lập/Cổ đông sáng lập
 • Hồ sơ đăng ký kinh doanh theo loại hình của Công ty hợp nhất.
 • Biên bản họp về việc hợp nhất công ty: Của Hội đồng thành viên Công ty đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần.
 • Quyết định về việc hợp nhất công ty: Của Hội đồng thành viên Công ty đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên. của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của các Công ty bị hợp nhất.
 • Giấy ủy quyền hoặc giấy giấy giới thiệu nếu người thực hiện không phải là người đại diện theo pháp luật.

Nơi nộp hồ sơ: Cơ quan đăng ký kinh doanh tại sở kế hoạch và đầu tư.

 • Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị hợp nhất trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty hợp nhất khi hồ sơ hợp lệ, nếu hồ sơ không hợp lệ cần thông báo cho doanh nghiệp biết để thay đổi bổ sung.
 • Trường hợp công ty bị hợp nhất có địa chỉ trụ sở chính ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt trụ sở chính công ty hợp nhất thì Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty hợp nhất phải thông báo việc đăng ký doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính công ty bị hợp nhất để cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị hợp nhất trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Thực hiện thủ tục khắc con dấu và thông báo mẫu dấu cho công ty hợp nhất.
Quy định và thủ tục hợp nhất doanh nghiệp(nguồn internet)

Quy định và thủ tục hợp nhất doanh nghiệp(nguồn internet)

Dịch vụ hợp nhất doanh nghiệp của luật Blue

 • Tư vấn thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên của từng công ty để thông qua nội dung hợp nhất công ty. Tư vấn chuẩn bị hợp đồng hợp nhất và thông qua các nội dung hợp nhất. Tư vấn thủ tục và điều kiện hợp nhất.Tư vấn phương án sử dụng lao động; Tư vấn thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị hợp nhất thành vốn góp, cổ phần, trái phiếu của Công ty hợp nhất;Tư vấn thời hạn thực hiện hợp nhất;Tư vấn xây dựng Điều lệ công ty hợp nhất;
 • Dịch vụ hợp nhất doanh nghiệp trọn gói.
 • Thay khách hàng soạn hồ sơ, hướng dẫn khách hàng ký hồ sơ.
 • Nhận ủy quyền của khách hàng thực hiện thủ tục hợp nhất doanh nghiệp
 • Nhận kết quả trao tận tay khách hàng.
 • Thực hiện các thủ tục sau hợp nhất.
 • Các nội dung khác có liên quan.

Hãy liên hệ với CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BLUE

Địa chỉ: Số 146 Nguyễn Sỹ Sách (Tầng 4), TP Vinh, Nghệ An

Hotline: 0974 208 518 – 0947 502 028 để nhận được những dịch vụ tốt nhất.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận