Văn phòng tư vấn quản lý công ty tại Nghệ An  - Thủ tục thành lập công ty tại Nghệ An  - Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp ở Nghệ An Thành lập công ty tại Vinh  - Dịch vụ thành lập công ty tại Nghệ An  - Dịch vụ Thành lập công ty ở Nghệ An

Quy định về thuế giá trị gia tăng

Thuế GTGT là thuế tính trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình sản xuất, lưu thông cho đến quá trình tiêu dùng. Thuế sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước theo mức độ tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ. Người tiêu dùng là người cuối cùng chịu thuế, người nộp thuế chỉ là người thay thế người tiêu dùng thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước. Tư vấn Blue xin chia sẻ những điều cần biết về thuế giá trị gia tăng VAT như sau:

Quy định về thuế giá trị gia tăng (Nguồn internet)

Quy định về thuế giá trị gia tăng (Nguồn internet)

Quy định về thuế giá trị gia tăng:

Đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng

 • Ðối tượng chịu thuế VAT là các loại hàng hoá, dịch vụ trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam, trừ các đối tượng không thuộc diện chịu thuế theo quy định của Luật thuế VAT và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành. Cụ thể:

Đối tượng không chịu thuế VAT bao gồm:

 • Các sản phẩm trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi chưa qua chế biến của tổ chức, cá nhân tự sản xuất.
 • Sản phẩm là giống vật nuôi, cây trồng, muối mỏ tự nhiên.
 • Nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do Nhà nước bán cho người đang thuê.
 • Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm người học, bảo hiểm vật nuôi, bảo hiểm cây trồng và tái bảo hiểm.
 • Chuyển quyền sử dụng đất.
 • Sửa chữa, xây dựng bằng nguồn vốn đóng góp của nhân dân và vốn viện trợ nhân đạo trong các công trình văn hóa, nghệ thuật, công cộng.
 • Nghề dạy học theo quy định của pháp luật.
 • Phát sóng truyền thanh, truyền hình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
 • Vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt, xe điện.
 • Các dịch vụ bưu chính, dịch vụ y tế, dịch vụ công cộng về vệ sinh, thoát nước đường phố.
 • Hàng hóa, dịch vụ của cá nhân kinh doanh có mức thu nhập bình quân/tháng thấp hơn mức lương tối thiểu áp dụng chung cho tổ chức, doanh nghiệp trong nước.
 • Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản chưa qua chế biến theo quy định của Chính phủ hay sản phẩm nhân tạo dùng để thay thế cho bộ phận cơ thể của người bệnh.
 • Xuất bản, phát hành báo, tạp chí, bản tin chuyên ngành, sách chính trị, sách giáo khoa… hay các loại máy móc phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học.
 • Vũ khí, khí tài chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh.
 • Dịch vụ tín dụng, kinh doanh chứng khoán, chuyển nhượng vốn và các dịch vụ tài chính phái sinh khác theo quy định của pháp luật.
 • Kê khai thuế GTGT theo PP trực tiếp
Quy định về thuế giá trị gia tăng (Nguồn internet)

Quy định về thuế giá trị gia tăng (Nguồn internet)

Các quy định khác:

Đối tượng áp dụng là doanh nghiệp hoạt động có doanh thu dưới 1 tỷ, doanh nghiệp mới thành lập.

 • Số thuế VAT phải nộp = VAT của hàng hóa, dịch vụ – Thuế suất thuế VAT bán ra
 • Trong đó: VAT của hàng hóa, dịch vụ = Doanh số của hàng hóa, dịch vụ bán ra – Giá vốn của hàng hóa, dịch vụ mua vào.
 • Kê khai thuế GTGT theo PP khấu trừ.
 • Theo quy định doanh nghiệp có doanh thu hàng năm từ 1 tỷ đồng trở lên.

Ngoài ra nếu muốn áp dụng kê khai thuế GTGT pp khấu trừ thì phải đăng ký với cơ quan thuế.

 • DN có doanh thu dưới 1 tỷ và đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định
 • DN mới thành lập từ dự án đầu tư;
 • DN mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên.
 • Tổ chức nước ngoài, cá nhân, nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ;
 • Cách tính thuế giá trị gia tăng: Số thuế phải nộp bằng thuế VAT đầu ra trừ thuế VAT đầu vào
  Trong đó
 1. Số thuế VAT đầu ra = Giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ bán ra * Thuế suất thuế VAT.
 2. Số thuế VAT đầu vào = Tổng số thuế VAT đã thanh toán được ghi trên hóa đơn VAT mua hàng hóa, dịch vụ hoặc chứng từ nộp thuế GTGT của hàng hóa nhập khẩu.
 3. Khấu trừ thuế GTGT đầu vào
 4. Thuế giá trị gia tăng đào vào khi kê khai thuế, khấu trừ bị bỏ sót thì được kê khai, bổ sung trước khi cơ quan thuế kiểm tra
 5. Để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào thì doanh nghiệp phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa 20 tr đồng trở lên.

Bạn được hiểu như thế nào là thuế suất 0%? Thuế suất 0% được áp dụng cho trường hợp nào?

 • Theo thông tư 219/2013/TT-BTC ” Thuế suất 0% cung ứng, tiêu dùng cho tổ chức cá nhân ở nước ngoài/ trong khu phi thuế quan.
 • Thuế suất thuế GTGT 0% áp dụng cho TH dịch vụ cung ứng tại Việt Nam được thực hiện ở Ngoài Việt Nam.
 • Ngoài ra doanh nghiệp không cần có cam kết của nước ngoài về việc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam để áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

Hoàn thuế giá trị gia tăng

 1. Kể từ ngày 01/7/2016 Theo Khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC quy định cụ thể như sau:
 2. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.
 3. Trường hợp cơ sở kinh doanh có số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết phát sinh trước kỳ tính thuế tháng 7/2016 (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trước kỳ tính thuế quý 3/2016 (đối với trường hợp kê khai theo quý) đủ điều kiện hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế theo quy định của pháp luật.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận