Đối tượng áp dụng các mức thuế suất theo quy định hiện nay