Văn phòng tư vấn quản lý công ty tại Nghệ An  - Thủ tục thành lập công ty tại Nghệ An  - Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp ở Nghệ An Thành lập công ty tại Vinh  - Dịch vụ thành lập công ty tại Nghệ An  - Dịch vụ Thành lập công ty ở Nghệ An

Thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp

Tạm ngừng kinh doanh là trường hợp doanh nghiệp ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong một khoảng thời gian nhất định theo quy định của pháp luật. Sau khoảng thời gian đó doanh nghiệp trở lại hoạt động bình thường. Thủ tục tạm ngừng kinh doanh không khó, nhưng nếu làm không đầy đủ sẻ chậm trễ thời gian ngừng kinh doanh của công ty..Chính vì vậy tư vấn Blue xin được chia sẻ với quý vị thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp trong bài viết này để quý vị dễ dàng tìm hiểu hơn.

tng

Hình minh họa

Căn cứ pháp lý

– Luật doanh nghiệp năm 2014;

– Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;

– Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT;

Cách thức thực hiện tạm ngừng kinh doanh:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật;

Bước 2: Doanh nghiệp tiến hành scan và nộp 01 (một) bộ hồ sơ qua mạng tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại website: http://dangkykinhdoanh.gov.vn/;

Bước 3: Phòng đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và ra kết quả nếu hồ sơ hợp lệ, ra thông báo bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ;

Bước 4: Doanh nghiệp in giấy biên nhận và thông báo hợp lệ. Sau đó nộp một bộ hồ sơ giấy cùng giấy biên nhận và thông báo hợp lệ cho Phòng đăng ký kinh doanh để đối chiếu hồ sơ.

Bước 5: Nhận kết quả xác nhận tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Thành phần hồ sơ tạm ngừng kinh doanh

Đối với công ty TNHH 01 Thành viên, Doanh nghiệp tư nhân

+ Thông báo của công ty về việc tạm ngừng kinh doanh (Người đại diện pháp luật ký tên, đóng dấu công ty)

+ Quyết định của chủ sở hữu về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh (Người đại diện pháp luật ký tên, đóng dấu công ty)

Đối với công ty TNHH từ 02 thành viên trở lên, công ty cổ phần

+ Thông báo của công ty về việc tạm ngừng (Người đại diện pháp luật ký tên, đóng dấu)

+ Quyết định của Hội đồng thành viên (Công ty TNHH từ 02 thành viên trở lên) hoặc Quyết định của Hội đồng cổ đông (Công ty Cổ phần) về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh của công ty. (Chủ tịch hội đồng thành viên hoặc chủ tịch hội đồng quản trị ký, đóng dấu)

+ Biên bản họp của Hội đồng thành viên (Công ty TNHH từ 02 thành viên trở lên) hoặc Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông (Công ty Cổ phần) về việc biểu quyết thông qua quyết định tạm ngừng công ty. (Tất cả các thành viên hoặc cổ đông trong công ty cùng ký.)

Thời gian tạm ngừng kinh doanh được cho phép

+ Theo quy định tại Khoản 1 Điều 200 Luật Doanh nghiệp năm 2014 “Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh.”

Ví dụ: Ngày 01/01/2018 Khách hàng nộp hồ sơ tạm ngừng lên Sở kế hoạch và Đầu tư, hồ sơ hợp lệ, thì Công ty được tạm ngừng từ ngày 15/01/2018.

+ Về thời hạn xin tạm ngưng, Thời hạn tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn thông báo, nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

Lưu ý: Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.

Ví dụ: Công ty ABC muốn tạm ngưng hoạt động kinh doanh liên tiếp trong hai năm 2018 đến 2019 thì làm hồ sơ như sau

Lần 1: Nộp hồ sơ ngày 15/12/2017: Đăng ký tạm ngưng từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018.

Lần 2: Nộp hồ sơ ngày 15/12/2018: Đăng ký tạm ngưng từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019.

Nếu khách hàng đăng ký tạm ngừng trọn nguyên năm như vậy thì không phải làm báo cáo quý, báo cáo tài chính cho công ty trong những năm tạm ngưng. Và không phải nộp bất cứ loại thuế nào, kể cả thuế môn bài công ty.

Nơi nộp và thời gian xử lý hồ sơ tạm ngừng kinh doanh

Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh thành phố doanh nghiệp đặt trụ sở

Thời gian xử lý hồ sơ:Trong vòng 03 ngày nộp lên Sở kế hoạch và Đầu tư, không tính ngày đi nộp

Ví dụ: Ngày 15/12/2017 nộp hồ sơ, thì ngày 18/12/2017 sẽ nhận được kết quả tạm ngưng, nhưng thời hạn tạm ngưng bắt đầu từ ngày 01/01/2018.

Một số lưu ý:

Thứ nhất, doanh nghiệp khi tạm ngừng hoạt động kinh doanh phải gửi thông báo đến Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng.

Thứ hai, về thời hạn tạm ngừng kinh doanh: không được quá 01 (một) năm. Tuy nhiên, nếu sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá 02 (hai) năm.

Thứ ba, theo quy định của pháp luật doanh nghiệp thì trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.

Mọi vấn đề liên quan đến thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp quý vị hãy liên hệ trực tiếp tới tư vấn Blue chúng tôi để được tư vấn chi tiết và miễn phí.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận