Văn phòng tư vấn quản lý công ty tại Nghệ An  - Thủ tục thành lập công ty tại Nghệ An  - Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp ở Nghệ An Thành lập công ty tại Vinh  - Dịch vụ thành lập công ty tại Nghệ An  - Dịch vụ Thành lập công ty ở Nghệ An

Thủ tục thành lập công ty hợp danh

Để giải quyết những câu hỏi “thành lập công ty hợp danh cần những gì? những điều kiện nào để được thành lập công ty hợp danh?” công ty luật Blue chúng tôi xin tư vấn như sau:

cong-ty-lien-doanh-la-gi-1-1

Điều kiện thành lập công ty hợp danh:

Trước khi tiến hành thành lập doanh nghiệp, thành viên công ty hợp danh cần đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 172 Luật doanh nghiệp 2014 về điều kiện thành lập công ty hợp danh như sau:

  • Về số lượng chủ thể tiến hành thành lập công ty hợp danh: phải có ít nhất hai thành viên hợp danh là chủ sở hữu chung của công ty,
  • Thành viên hợp danh phải là cá nhân và phải chịu trách nhiệm vô hạn và liên đới với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty. Thành viên góp vốn phải có thể là cá nhân hoặc tổ chức và chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn mà thôi.
  • Các cá nhân tham gia thành lập công ty hợp danh không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật doanh nghiệp năm 2014.

Tham khảo thủ tục ==> Thành lập công ty tại Vinh

Hồ sơ đăng ký kinh doanh thành lập công ty hợp danh bao gồm:

Chuẩn bị hồ sơ:

  • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định.
  • Dự thảo Điều lệ công ty.
  • Danh sách thành viên, bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của mỗi thành viên.
  • Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty hợp danh kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
  • Chứng chỉ hành nghề của thành viên hợp danh và cá nhân khác đối với công ty hợp danh kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Bước 2: Nộp hồ sơ và nhận kết quả

  • Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng đăng ký kinh doanh của sở kế hoạch và đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
  • Thời gian nhận kết quả: Sau 03 ngày làm việc, căn cứ vào ngày hẹn trên giấy biên nhận, doanh nghiệp đến nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ .

Chú ý: Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trong thời hạn 30 ngày doanh nghiệp phải làm thủ tục đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp với Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Bước 3: Khắc dấu

Sau khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp tiến hành khắc dấu tại các cơ sở khắc dấu. Sau khi có con dấu, trước khi sử dụng, doanh nghiệp phải thông báo mẫu sử dụng con dấu với Phòng đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Mọi vấn đề chưa rõ về thành lập công ty hợp danh quý bạn đọc vui lòng liên hệ với công ty luật Blue chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận