Văn phòng tư vấn quản lý công ty tại Nghệ An  - Thủ tục thành lập công ty tại Nghệ An  - Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp ở Nghệ An Thành lập công ty tại Vinh  - Dịch vụ thành lập công ty tại Nghệ An  - Dịch vụ Thành lập công ty ở Nghệ An

Trình tự đăng ký bảo hộ sáng chế

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới,có trình độ sáng tạo,có khả năng áp dụng trong các lĩnh vực kinh tế-xã hội. Nhằm giúp quý vị hiểu rõ hơn về bảo hộ sáng chế, nội dung bài viết hôm nay tư vấn Blue xin được chia sẻ đến quý vị các thông tin về trình tự đăng ký bảo hộ sáng chế như sau.

bhsc

Hình minh họa

Tài liệu tối thiểu để nộp đơn đăng ký sáng chế gồm có:

  • 02 tờ khai đăng ký sáng chế (theo mẫu)
  • 02 bản mô tả sáng chế trong đó phạm vi bảo vệ sáng chế;

Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Mỗi đơn chỉ được yêu cầu cấp một văn bằng bảo hộ. Mọi tài liệu của đơn đều phải được làm bằng tiếng Việt. Đối với tài liệu được làm bằng ngôn ngữ khác thì phải được dịch ra tiếng Việt. Mọi tài liệu của đơn đều phải được trình bày theo chiều dọc trên một mặt giấy khổ A4, có chừa lề theo bốn phía. Đối với tài liệu cần lập theo mẫu thì bắt buộc phải sử dụng các mẫu đó và điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu vào những chỗ thích hợp.

Trình tự xử lý hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế

Thẩm định hình thức đăng ký sáng chế

Giai đoạn này sẽ kiểm tra tất cả các vấn đề liên quan đến hình thức của đơn theo quy định:

Ví dụ: Đơn đã được điền đúng, đầy đủ và đã có tất cả thông tin liên quan chưa. Người nộp đơn có cơ hội sửa chữa lỗi bất kỳ phát hiện được trong quá trình kiểm tra này. Nếu những lỗi đó không được sửa trong một thời hạn nhất định, cơ quan sáng chế sẽ từ chối đơn.

Thẩm định nội dung đăng ký sáng chế

Mục đích của việc tra cứu là xác định giải pháp kỹ thuật đã biết trong lĩnh vực kỹ thuật mà sáng chế liên quan đến. Để thẩm định nội dung, cơ quan sáng chế sẽ kiểm tra cơ sở dữ liệu của họ để xác định xem có tài liệu nào mô tả giải pháp trùng hoặc tương tự với giải pháp được mô tả trong đơn đăng ký sáng chế hay không.

Mục đích của việc thẩm định nội dung là để đảm bảo rằng đơn đăng ký đáp ứng các điều kiện để được cấp bằng độc quyền sáng chế. Về bản chất, việc thẩm định này nhằm ngăn ngừa việc cấp bằng độc quyền cho:

Sáng chế bị loại trừ khỏi khả năng bảo hộ theo các quy định cụ thể của pháp luật;

Sáng chế không mới, không có trình độ sáng tạo và hoặc không có khả năng áp dụng công nghiệp; hoặc Sáng chế không bộc lộ một cách đầy đủ và rõ ràng.

Giống như thẩm định hình thức, người nộp có cơ hội phản đối các quyết định được đưa ra trong quá trình thẩm định nội dung. Không phải tất cả các cơ quan sáng chế đều tiến hành thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế. Một số nước cấp bằng độc quyền sáng chế sau khi thẩm định hình thức. Trong trường hợp này, hiệu lực thực sự của bằng độc quyền sáng chế và liệu nó có đáp ứng các điều kiện bảo hộ hay không sẽ được xác định bởi tòa án khi có tranh chấp xảy ra.

Cấp văn bằng bảo hộ và công bố đơn đăng ký sáng chế

Nếu và khi quá trình thẩm định dẫn đến kết luận có lợi cho người nộp đơn – nghĩa là tất cả các điều kiện về hình thức và nội dung đều được đáp ứng, và nếu không có phản đối hoặc phản đối không thành công, cơ quan sáng chế sẽ cấp bằng độc quyền sáng chế cho đơn đăng ký đó. Việc này liên quan đến một số thủ tục thuộc trách nhiệm của cơ quan sáng chế:

Thông tin về sáng chế được đưa vào Đăng bạ sáng chế quốc gia;

Bằng độc quyền sáng chế sẽ được cấp cho người nộp đơn. Đây là tài liệu pháp lý xác lập quyền sờ hữu sáng chế.

Nói chung, Cơ quan sáng chế công bố tài liệu sáng chế. Nhiều cơ quan sáng chế công bố cả đơn đăng ký sáng chế sau 18 tháng tính từ ngày nộp đơn (hoặc ngày ưu tiên. Xem Câu hỏi 60 để biết về cách thức xác định ngày nộp đơn).

Thông thường, để duy trì hiệu lực của sáng chế, trong từng năm và trong thời hạn bảo hộ, chủ sở hữu phải nộp một khoản phí gia hạn hoặc duy trì hiệu lực theo quy định cho cơ quan sáng chế.

Cơ quan tiếp nhận đơn đăng ký sáng chế

Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận đơn đăng ký sáng chế là Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và công nghệ.
Cục Sở hữu trí tuệ có trụ sở tại số 384-386 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội và có văn phòng đại diện tại Tp.Hồ Chí Minh và văn phòng đại diện tại Tp.Đà Nẵng.

Đại diện sở hữu công nghiệp có thể đóng vai trò là người trung gian, nhận các thông báo từ Cục sở hữu trí tuệ, tư vấn cho người nộp đơn và thay mặt người nộp đơn trả lời các thông báo nêu trên.

Hãy liên hệ với công ty tư vấn Blue chúng tôi để được tư vấn miễn phí các vấn đề liên quan đến thành lập công ty nói chung cũng như các vấn đề về sở hữu trí tuệ nói riêng.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận