Văn phòng tư vấn quản lý công ty tại Nghệ An  - Thủ tục thành lập công ty tại Nghệ An  - Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp ở Nghệ An Thành lập công ty tại Vinh  - Dịch vụ thành lập công ty tại Nghệ An  - Dịch vụ Thành lập công ty ở Nghệ An
Tư vấn thành lập công ty
 • Đặc điểm và trình tự thành lập doanh nghiệp tư nhân

  Doanh nghiệp tư nhân là một trong những loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất hiện nay, trong bài viết này luật Blue xin chia sẻ đặc điểm và trình tự thành lập doanh nghiệp tư nhân như sau: Đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân Doanh nghiệp tư nhân là doa ...

  Doanh nghiệp tư nhân là một trong những loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất hiện nay, trong bài viết này luật Blue xin chia sẻ đặc điểm và trình tự thành lập doanh nghiệp tư nhân như sau: Đặc điểm củ ...

 • Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

  Khái niệm công ty TNHH 2 thành viên trở lên: Công ty TNHH hai thành viên là pháp nhân được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành. Công ty TNHH hai thành viên trở lê có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp gi ...

  Khái niệm công ty TNHH 2 thành viên trở lên: Công ty TNHH hai thành viên là pháp nhân được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành. Công ty TNHH hai thành viên ...

 • Hồ sơ thủ tục xin Giấy phép hoạt động phòng khám đa khoa

  Căn cứ pháp lý cho hoạt động phòng khám đa khoa - Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009, Hiệu lực thi hành từ 01/01/2011. - Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điề ...

  Căn cứ pháp lý cho hoạt động phòng khám đa khoa - Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009, Hiệu lực thi hành từ 01/01/2011. - Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ ...

 • Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số v ...

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và ng ...

 • Hợp tác xã là  tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên c ...

  Hợp tác xã là  tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm ...

 • Đăng ký kinh doanh công ty cổ phần tại Nghệ An

  Đăng ký kinh doanh công ty cổ phần tại Nghệ An. Là một thị trường phát triển rộng lớn, Nghệ An ngày càng thu hút rất nhiều nhà đầu tư và các doanh nhân khởi nghiệp. Và bạn cũng là một trong số đó đang có các dự án, dự định kinh doanh tại Nghệ An. Tuy ...

  Đăng ký kinh doanh công ty cổ phần tại Nghệ An. Là một thị trường phát triển rộng lớn, Nghệ An ngày càng thu hút rất nhiều nhà đầu tư và các doanh nhân khởi nghiệp. Và bạn cũng là một trong số đó đang ...

 • Tư vấn hồ sơ thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

  Việc thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài là thành quả tất yếu của sự hội nhập và phát triển ngày càng rộng rãi. Trong bài viết này luật Blue xin tư vấn hồ sơ thành lập doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài như sau: Doanh nghiệp 100% vốn đ ...

  Việc thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài là thành quả tất yếu của sự hội nhập và phát triển ngày càng rộng rãi. Trong bài viết này luật Blue xin tư vấn hồ sơ thành lập doanh nghiệp có 100% vốn ...

 • Thủ tục thành lập công ty kinh doanh bất động sản

  Kinh doanh bất động sản là "việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng", mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sả ...

  Kinh doanh bất động sản là "việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng", mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; thực hiện dịch vụ môi gi ...

 • Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

  Hiện nay, nền kinh tế nước ta hội nhập với nhiều nền kinh tế thế giới, nhà đầu tư  nước ngoài vào Việt Nam ngày càng tăng, công ty luật Blue xin tư vấn thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam như sau: Thành lập công ty có vốn ...

  Hiện nay, nền kinh tế nước ta hội nhập với nhiều nền kinh tế thế giới, nhà đầu tư  nước ngoài vào Việt Nam ngày càng tăng, công ty luật Blue xin tư vấn thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngo ...

 • Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ năm 2017

  Hiện nay, nền kinh tế nước ta hội nhập sâu rộng với nhiều nền kinh tế trên thế giới, việc sử dụng ngoại ngữ cực kỳ phổ biến. Trung tâm ngoại ngữ ra đời vừa mang lại lợi ích kinh tế vừa mang tính nhân văn cho xã hội. Công ty luật Blue xin tư vấn thủ t ...

  Hiện nay, nền kinh tế nước ta hội nhập sâu rộng với nhiều nền kinh tế trên thế giới, việc sử dụng ngoại ngữ cực kỳ phổ biến. Trung tâm ngoại ngữ ra đời vừa mang lại lợi ích kinh tế vừa mang tính nhân ...