Văn phòng tư vấn quản lý công ty tại Nghệ An  - Thủ tục thành lập công ty tại Nghệ An  - Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp ở Nghệ An Thành lập công ty tại Vinh  - Dịch vụ thành lập công ty tại Nghệ An  - Dịch vụ Thành lập công ty ở Nghệ An

Thủ tục đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh công ty cổ phần

Địa điểm kinh doanh là nơi mà công ty tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể. Địa điểm kinh doanh có thể đồng thời là địa chỉ trụ sở chính. Công ty chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi công ty đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh.

Thủ tục đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh công ty cổ phần (nguồn internet)

Thủ tục đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh công ty cổ phần (nguồn internet)

Doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập khi có đủ các điều kiện sau:

 • Có trụ sở chính theo quy định của pháp luật;
 • Doanh nghiệp đã đăng ký thông tin số điện thoại liên lạc;
 • Ngành nghề kinh doanh đã đăng ký theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;
 • Có đầy đủ thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế trên Hệ thống thông tin doanh nghiệp quốc gia;
 • Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật;
 • Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thủ tục đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh công ty cổ phần:

Hồ sơ đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh công ty cổ phần:

 • Giấy đề nghị đăng ký thay đổi (do người đại diện theo pháp luật ký): Mã số doanh nghiệp; Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc tên và địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh); Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh; Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh; Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định theo pháp luật của người đứng đầu địa điểm kinh doanh, Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của chủ sở hữu công ty (do chủ sở hữu ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.
 • Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế(mẫu tham khảo)
 • Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Nộp hồ sơ:

 • Trường hợp doanh nghiệp lập chi nhánh tại tỉnh, thành phố tại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh đặt trụ sở gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Trường hợp doanh nghiệp lập chi nhánh tại tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh đặt trụ sở gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh.
 • Khi nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để yêu cầu mã số chi nhánh địa điểm kinh doanh. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Kết quả:

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.

Thủ tục đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh công ty cổ phần (nguồn internet)

Thủ tục đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh công ty cổ phần (nguồn internet)

Dịch vụ thành lập địa điểm kinh doanh công ty cổ phần của Blue bao gồm:

 • Tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn miễn phí toàn bộ thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh một cách hợp pháp.
 • Thay khách hàng soạn hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh và hướng dẫn khách hàng ký giấy chứng nhận.
 • Blue thay khách hàng nộp và nhận kết quả hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh bao gồm: giấy đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh, mã số địa điểm kinh doanh.
 • Đăng bố cáo thành lập địa điểm kinh doanh lên Cổng thông tin đăng ký Quốc Gia.
 • Tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý có liên quan sau khi thành lập địa điểm kinh doanh.

Hãy liên hệ với CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BLUE

Địa chỉ: Số 146 Nguyễn Sỹ Sách (Tầng 4), TP Vinh, Nghệ An

Hotline: 0974 208 518 – 0947 502 028 để nhận được những dịch vụ tốt nhất.

 

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận