Văn phòng tư vấn quản lý công ty tại Nghệ An  - Thủ tục thành lập công ty tại Nghệ An  - Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp ở Nghệ An Thành lập công ty tại Vinh  - Dịch vụ thành lập công ty tại Nghệ An  - Dịch vụ Thành lập công ty ở Nghệ An

Thu phí kiểm tra, giám sát hàng XNK có yêu cầu bảo hộ quyền SHTT

Thu phí kiểm tra, giám sát hàng XNK có yêu cầu bảo hộ quyền SHTT

Cơ quan Hải quan vừa có thông báo về việc thực hiện thu phí hải quan kiểm tra, giám sát đối với hàng hóa XNK có yêu cầu bảo hộ quyền SHTT (sau đây gọi tắt là phí hải quan kiểm tra, giám sát).

Theo đó, chủ sở hữu quyền hoặc người được chủ sở hữu quyền nộp đơn đề nghị kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa XNK có yêu cầu bảo hộ quyền SHTT.

Thu phí kiểm tra, giám sát hàng XNK có yêu cầu bảo hộ quyền SHTT (Nguồn internet)

Thu phí kiểm tra, giám sát hàng XNK có yêu cầu bảo hộ quyền SHTT (Nguồn internet)

Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, phí hải quan kiểm tra, giám sát được thực hiện theo Biểu mức thu phí hải quan, lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh ban hành kèm theo Thông tư số 274/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính là 200 nghìn đồng/ 1 đơn. Phí hải quan kiểm tra, giám sát đã nộp không được hoàn trả trong trường hợp đơn đề nghị kiểm tra, giám sát bị từ chối theo quy định.

Phí hải quan kiểm tra, giám sát được nộp vào tài khoản kho bạc của cơ quan Hải quan trước khi chủ thể quyền hoặc người được chủ sở hữu quyền nộp đơn đề nghị kiểm tra, giám sát theo quy định tại Điều 6, Thông tư 13/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Chủ sở hữu quyền hoặc người được chủ sở hữu quyền nộp đơn đề nghị kiểm tra, giám sát để phát hiện hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền SHTT vào tài khoản:

Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội- Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Mã quan hệ ngân sách: 2995093

Tài khoản thu phí và lệ phí hải quan: 3511

Kho bạc nhà nước Thanh Xuân- Mã KB 0022

Khi nộp hồ sơ đề nghị kiểm tra, giám sát hải quan, người nộp đơn phải nộp kèm chứng từ nộp phí (bản phô tô) có xác nhận của người nộp đơn.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận