Văn phòng tư vấn quản lý công ty tại Nghệ An  - Thủ tục thành lập công ty tại Nghệ An  - Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp ở Nghệ An Thành lập công ty tại Vinh  - Dịch vụ thành lập công ty tại Nghệ An  - Dịch vụ Thành lập công ty ở Nghệ An

Ưu điểm và nhược điểm của công ty cổ phần

Ưu điểm của công ty cổ phần:

– Quy mô hoạt động lớn và khả năng mở rộng kinh doanh trong hầu hết các lĩnh vực ngành nghề và dễ dàng từ việc huy động vốn cổ phần

– Nhà đầu tư có khả năng điều chuyển vốn đầu tư từ nơi này sang nơi khác, từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác một dễ dàng và nhanh chóng thông qua hình thức chuyển nhượng, mua bán cổ phần

– Công ty cổ phần có chế độ trách nhiệm là trách nhiệm hữu hạn nên các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn góp nên mức độ rủi rỏ được giảm thiểu rõ rệt

– Cơ cấu vốn của công ty Cổ phần là tương đối linh hoạt cũng như khả năng huy động vốn cao thông qua phát hành cổ phiếu – đây là đặc điểm ưu việt, riêng có của công ty cổ phần.

– Việc hoạt động của công ty đạt hiệu quả cao do tính độc lập giữa quản lý và sở hữu.

Tham khảo ==> Thành lập doanh nghiệp Thanh Hóa

uu-nhuoc-diam-cong-ty-co-phan

Nhược điểm công ty cổ phần

– Một trong những điểm còn hạn chế trong hoạt động của các Công ty cổ phần hiện nay là phải nộp khá nhiều loại thuế như: thuế môn bài, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế xuất nhập khẩu, thuế thu nhập cá nhân, thuế tài nguyên, thuế tiêu thụ đặc biệt, tiền thuê đất… Trong đó có những mức thuế tương đối cao như thuế thu nhập doanh nghiệp lên đến 20%.

– Khả năng bảo mật kinh doanh và tài chính bị hạn chế do công ty phải công khai và báo cáo với các cổ đông

– Việc quản lý, điều hành công ty cổ phần cũng phức tạp hơn do bị ràng buộc về chế độ tài chính, kế toán theo quy định pháp luật hiện hành.

– Khả năng thay đổi phạm vi lĩnh vực kinh doanh cũng như trong hoạt động kinh doanh không linh hoạt do phải tuân thủ theo những qui định trong Điều lệ của công ty, ví dụ có trường hợp phải do Đại hội đồng Cổ đông của Công ty Cổ phần quyết định.

– Quyền của Giám đốc ( Tống giám đốc) công ty Cổ phần bị hạn chế ( khoản 2 điều 116 Luật doanh nghiệp ).

– Ngoài ra, các cổ đông trong Công ty cổ phần còn phải chịu thuế thu nhập bổ sung từ nguồn cổ tức và lãi cổ phần theo quy định của pháp luật. Việc công bố thông tin về công ty hằng năm cũng làm cho khả năng bảo mật kinh doanh và tài chính của các công ty cổ phần bị hạn chế. Để thay đổi phạm vi, lĩnh vực kinh doanh phải thông qua Đại hội đồng cổ đông hoặc theo những quy định trong Điều lệ của công ty dẫn đến hoạt động kinh doanh không linh hoạt. Sự minh bạch và công bố thông tin ở các Công ty cổ phần còn chưa được thực hiện tốt.

uu-nhuoc-diam-cong-ty-co-phan-1

Nếu quý khách hàng cần hỗ trợ pháp lý hãy liên hệ ngay với Công ty Luật Blue kịp thời!

Tham khảo thêm ==> http://thanhlapcongtythanhhoa.com/

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận