Văn phòng tư vấn quản lý công ty tại Nghệ An  - Thủ tục thành lập công ty tại Nghệ An  - Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp ở Nghệ An Thành lập công ty tại Vinh  - Dịch vụ thành lập công ty tại Nghệ An  - Dịch vụ Thành lập công ty ở Nghệ An

Những văn bản thuế mới nhất hiện nay

IMG_0098

Dưới đây là thông tin luật Blue tổng hợp gửi đến quý bạn đọc tiện cho việc cập nhật và áp dụng văn bản pháp luật về thuế.

STT Nội dung Loại văn bản Số hiệu Ngày hiệu lực/ hợp nhất
1 Đăng ký thuế Luật 78/2006/QH11 1/7/2007
Nghị định 83/2013/NĐ-CP 15/09/2013
Thông tư 95/2016/TT-BTC 12/8/2016
156/2013/TT-BTC 20/12/2013
2 Kê khai thuế Luật 78/2006/QH11 1/7/2007
Nghị định 83/2013/NĐ-CP 15/09/2013
Thông tư 156/2013/TT-BTC 20/12/2013
Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH 28/04/2016
3 Xử phạt vi phạm hành chính về thuế Nghị định 129/2013/NĐ-CP 15/12/2013
Thông tư 166/2013/TT-BTC 1/1/2014
130/2016/TT-BTC 1/7/2016
4 Thuế giá trị gia tăng Luật 13/2008/QH12 1/1/2009
31/2013/QH13 1/1/2014
71/2014/QH13 1/1/2015
106/2016/QH13 1/7/2016
Nghị định 92/2013/NĐ-CP 13/08/2013
209/2013/NĐ-CP 1/1/2014
91/2014/NĐ-CP 15/11/2014
12/2015/NĐ-CP 1/1/2015
100/2016/NĐ-CP 1/7/2016
Thông tư 219/2013/TT-BTC 1/1/2014
141/2013/TT-BTC 30/11/2013
119/2014/TT-BTC 1/9/2014
151/2014/TT-BTC 15/11/2014
193/2015/TT-BTC 10/1/2016
26/2015/TT-BTC 1/1/2015
99/2016/TT-BTC 13/08/2016
130/2016/TT-BTC 1/7/2016
173/2016/TT-BTC 15/12/2016
Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC 17/06/2015
01/VBHN-VPQH 28/04/2016
5 Thuế thu nhập cá nhân Luật 04/2007/QH12 1/1/2009
26/2012/QH13 1/7/2013
71/2014/QH13 1/1/2015
Nghị định 65/2013/NĐ-CP 1/7/2013
91/2014/NĐ-CP 15/11/2014
12/2015/NĐ-CP 1/1/2015
Thông tư 20/2010/TT-BTC 22/03/2010
111/2013/TT-BTC 1/10/2013
119/2014/TT-BTC 1/9/2014
151/2014/TT-BTC 15/11/2014
92/2015/TT-BTC 30/07/2015
Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC 5/2/2015
15/VBHN-VPQH 11/12/2014
6 Thuế thu nhập doanh nghiệp Luật 14/2008/QH12 1/1/2009
32/2013/QH13 1/1/2014
71/2014/QH13 1/1/2015
Nghị định 218/2013/NĐ-CP 15/02/2014
91/2014/NĐ-CP 15/11/2014
12/2015/NĐ-CP 1/1/2015
Thông tư 150/2010/TT-BTC 11/11/2010
78/2014/TT-BTC 2/8/2014
119/2014/TT-BTC 1/9/2014
151/2014/TT-BTC 15/11/2014
96/2015/TT-BTC 6/8/2015
Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC 14/09/2015
04/VBHN-VPQH 11/7/2013
7 Thuế thiêu thụ đặc biệt Luật 27/2008/QH12 1/4/2009
71/2014/QH13 1/1/2015
70/2014/QH13 1/1/2016
106/2016/QH13 1/7/2016
Nghị định 108/2015/NĐ-CP 1/1/2016
100/2016/NĐ-CP 1/7/2016
Thông tư 195/2015/TT-BTC 1/1/2016
130/2016/TT-BTC 1/7/2016
Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH 28/04/2016
8 Thuế xuất nhập khẩu Luật 107/2016/QH13 1/9/2016
Nghị định 134/2016/NĐ-CP 1/9/2016
Thông tư 38/2015/TT-BTC 1/4/2015
9 Thuế tài nguyên Luật 45/2009/QH12 1/7/2010
71/2014/QH13 1/1/2015
Nghị định 50/2010/NĐ-CP 1/7/2010
12/2015/NĐ-CP 1/1/2015
Thông tư 152/2015/TT-BTC 20/11/2015
174/2016/TT-BTC 12/12/2016
12/2016/TT-BTC 1/7/2016
 Văn bản hợp nhất 18/VBHN-VPQH 11/12/2014
10/VBHN-BTC 26/05/2015
10 Thuế bảo vệ môi trường  Luật 57/2010/QH12 1/1/2012
 Nghị định 67/2011/NĐ-CP 1/1/2012
69/2012/NĐ-CP 15/11/2012
 Thông tư 152/2011/TT-BTC 1/1/2012
159/2012/TT-BTC 15/11/2012
159/2012/TT-BTC 15/11/2012
Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC 26/05/2015
11 Thuế sử dụng đất  Luật 23-L/CTN 1/1/1994
48/2010/QH12 1/1/2012
 Nghị định 74-CP 1/1/1994
73-CP 25/10/1993
53/2011/NĐ-CP 1/1/2012
 Thông tư 89-TC/TCT 1/1/1994
92/TTLB 10/11/1993
03/1997/TC-TCT 1/1/1997
117/1999/TT-BTC 1/1/2000
153/2011/TT-BTC 1/1/2012

Mọi thắc mắc xin hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn http://topluatsu.com.

 

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận