Văn phòng tư vấn quản lý công ty tại Nghệ An  - Thủ tục thành lập công ty tại Nghệ An  - Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp ở Nghệ An Thành lập công ty tại Vinh  - Dịch vụ thành lập công ty tại Nghệ An  - Dịch vụ Thành lập công ty ở Nghệ An

Quy định về bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty

Bổ sung ngành nghề kinh doanh là thủ tục mà các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động muốn thêm một hoặc nhiều lĩnh vực kinh doanh phải thực hiện với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp doanh nghiệp chưa được cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể tham khảo và kiểm tra ngành nghề kinh doanh của đơn vị mình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trong bài viết này tư vấn Blue xin tư vấn những thông tin liên quan đến quy định về bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty như sau:

Hình minh họa

Hình minh họa

Khái niệm ngành nghề kinh doanh và cách tra cứu mã ngành nghề kinh doanh

Hiện tại danh sách ngành nghề kinh doanh không ghi nhận trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thay vào đó Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy xác nhận thông tin doanh nghiệp trong đó có list chi tiết các ngành nghề công ty được phép kinh doanh. Ngành, nghề kinh doanh được hiểu là lĩnh vực hoạt động kinh doanh mà một công ty được phép tiến hành, và để đảm bảo cơ quan quản lý nhà nước xác định được hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có phù hợp với nội dung ngành, nghề kinh doanh đăng ký hay không thì nghị định 78/2015/NĐ-CP đã quy định cách đăng ký ngành, nghề kinh doanh công ty như sau:

Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, khi thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh hoặc khi đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam để ghi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nội dung cụ thể của ngành kinh tế cấp bốn vừa nêu thực hiện theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam

Đối với ngành, nghề không được quy định trong hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam thì căn cứ vào các văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh đó để làm căn cứ bổ sung ngành nghề.

Điều kiện bổ sung ngành, nghề kinh doanh công ty

Để có thể thực hiện thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty, cần đáp ứng các điều kiện sau:

Ngành nghề kinh doanh dự kiến bổ sung phải nằm trong hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam, trường hợp ngành nghề không nằm trong hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam thì phải được quy định cụ thể tại văn bản pháp luật chuyên ngành.

Ngành nghề kinh doanh dự kiến bổ sung không trùng với ngành nghề kinh doanh mà doanh nghiệp đã đăng ký. Trường hợp doanh nghiệp đã đăng ký mã ngành này nhưng thiếu nội dung mà doanh nghiệp muốn bổ sung thì phải rút mã ngành cũ và điều chỉnh lại lại mã ngành này.

Ngành nghề kinh doanh dự kiến bổ sung thuộc nhóm ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì doanh nghiệp phải đảm bảo đáp ứng được điều kiện theo quy định của pháp luật.

Đối với doanh nghiệp khi thành lập chưa đăng ký số điện thoại/email/fax, khi thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh (hoặc các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp khác) phải kèm theo việc bổ sung thông tin về số điện thoại/email của công ty mình.

Ví dụ, đối với ngành nghề “Kinh doanh bất động sản” yêu cầu vốn pháp định của công ty tối thiểu 20 tỷ. Hiện tại doanh nghiệp đang có vốn điều lệ 5 tỷ và muốn bổ sung thêm ngành nghề này thì đồng thời, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục tăng vốn lên tối thiểu 20 tỷ.

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty

Hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty:

  • Thông báo về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty (theo mẫu quy định tại Phụ lục II-1 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);
  • Quyết định của chủ sở hữu(đối với Công ty TNHH 1 thành viên) hoặc Quyết định của Chủ tịch Hội đồng thành viên( Đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên)/ Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị (Đối với công ty cổ phần);
  • Biên bản họp Hội đồng thành viên( Đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên) hoặc Biên bản họp Hội đồng quản trị (Đối với công ty cổ phần);
  • Giấy tờ ủy quyền cho người thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Nơi nộp hồ sơ: Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt địa chỉ trụ sở chính.

Thời hạn giải quyết:

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, bổ sung, thay đổi thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Mọi vấn đề vướng mắc về quy định về bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty, quý vị hãy liên hệ tư vấn Blue để được hỗ trợ tư vấn miễn phí.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận