Văn phòng tư vấn quản lý công ty tại Nghệ An  - Thủ tục thành lập công ty tại Nghệ An  - Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp ở Nghệ An Thành lập công ty tại Vinh  - Dịch vụ thành lập công ty tại Nghệ An  - Dịch vụ Thành lập công ty ở Nghệ An

Quy trình- thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Quy định hiện hành điều chỉnh thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư được ghi nhận tại nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư 2014 về thủ tục đăng ký đầu tư và điều chỉnh nội dung đăng ký đầu tư được ghi nhận trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (hay thường gọi là Giấy chứng nhận đầu tư). Hãy cùng tư vấn Blue chúng tôi tìm hiểu chi tiết về quy trình- thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư như sau.

quy trinh

Hình minh họa

Căn cứ pháp lý

– Luật đầu tư năm 2014;

– Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

– Công văn số 5122/BKHĐT-PC của Bộ Kế hoạch và đầu tư về triển khai thi hành Luật đầu tư.

Các trường hợp phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Khi nhà đầu tư có sự thay đổi một hoặc một số nội dung sau đây thì nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

– Mã số dự án đầu tư;

– Thông tin của nhà đầu tư: Tên, địa chỉ, email, số điện thoai, website…;

– Tên dự án đầu tư;

– Địa điểm thực hiện dự án đầu tư;

– Diện tích đất sử dụng cho dự án

– Mục tiêu, quy mô dự án;

– Vốn đầu tư của dự án (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động); tiến độ góp vốn và huy động vốn;

– Thời hạn hoạt động của dự án;

– Tiến độ thực hiện dự án, tiến độ thực hiện mục tiêu hoạt động;

– Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ áp dụng

– Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án;

– Thay đổi ngành nghề kinh doanh;

– Một số trường hợp khác.

Trên đây là một số trường hợp chính nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư.

Quy trình thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư áp

Bước 1: Thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư thông qua việc thực hiện tách giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với nội dung đăng ký kinh doanh trên Giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp cũ. Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đồng thời là mã số thuế của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì thực hiện thay đổi các nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bước 2: Thực hiện thủ tục điều chỉnh và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (phần dự án đầu tư cũ) theo thủ tục đầu tư;

Bước 3: Đăng Thông tin đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia;

Bước 4: Cấp lại dấu pháp nhân của doanh nghiệp theo thông tin của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (tức là mã số thuế của doanh nghiệp) theo đúng như ghi nhận hiện tại của doanh nghiệp trong nước

Bước 5: Đăng bố cáo mẫu dấu của doanh nghiệp.

Bước 6: Xin cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh: Chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp bổ sung thêm ngành nghề thực hiện quyền phân phối hàng hoá.

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư thẩm tra

Đối với các dự án khi thay đổi, điều chỉnh những vấn đề sau như địa điểm, quy mô, vốn, hình thức, thời hạn của dự án mà cần phải tiến hành thẩm tra khi thay đổi khi nằm trong những trường hợp sau:

– Dự án có vốn đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh thì dự án đó thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

– Dự án có vốn đầu tư nước ngoài mà sau khi điều chỉnh thì thuộc diện cần phải thẩm tra để cấp GCN đầu tư

Hồ sơ để điều chỉnh dự án đầu tư có thẩm tra

  • Văn bản giải trình lý do điều chỉnh dự án đầu tư
  • Giấy đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư
  • Báo cáo tình hình thực tế thực hiện dự án cho đến thời điểm điều chỉnh dự án cùng với những thay đổi so với nội dung đã thẩm tra khi cấp GCN đầu tư
  • Bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng hợp tác kinh doanh, liên doanh hoặc điều lệ của công ty

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ cho cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư thì cơ quan đó sẽ tiến hành thẩm tra những nội dung cần điều chỉnh và điều chỉnh giấy chứng nhận cho nhà đầu tư.

Đối với những trường hợp mà nội dung điều chỉnh liên quan đến các vấn đề như lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì đơn vị cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư lấy ý kiến thẩm tra của ban ngành có liên quan trước khi tiến hành điều chỉnh, bổ sung.

Điều chỉnh giấy những nhận đầu tư không thẩm tra

Đối với các dự án điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư mà không cần thẩm tra khi thực hiện điều chỉnh về quy mô, mục tiêu, địa điểm hình thức, vốn, thời hạn dự án đó thuộc những trường hợp sau đây:

Dự án có vốn đầu tư trong nước mà sau khi được điều chỉnh thì dự án đó không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện
Hoặc dự án có vốn đầu tư nước ngoài mà sau khi điều chỉnh lại có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

Để điều chỉnh GCN đầu tư không cần thẩm tra thì bạn cần phải chuẩn bị những giấy tờ và hồ sơ sau:

  • Giấy đăng ký chứng nhận điều chỉnh nội dung dự án đầu tư
  • Giấy chứng nhận đầu tư bản sao
  • Bản bổ sung, sửa đổi hợp đồng hợp tác kinh doanh, hoặc điều lệ của doanh nghiệp

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ cho cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư sẽ tiến hành thay đổi, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư…

Trên đây là các thông tin liên quan đến quy trình- thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư. Nếu quý vị cần tư vấn thêm hãy liên hệ trực tiếp tới tư vấn Blue chúng tôi để được các chuyên viên tư vấn miễn phí.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận