Văn phòng tư vấn quản lý công ty tại Nghệ An  - Thủ tục thành lập công ty tại Nghệ An  - Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp ở Nghệ An Thành lập công ty tại Vinh  - Dịch vụ thành lập công ty tại Nghệ An  - Dịch vụ Thành lập công ty ở Nghệ An

Thủ tục hủy bỏ con dấu doanh nghiệp

Theo quy định tại khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu. Nội dung con dấu phải thể hiện được các thông tin: tên doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp. Mẫu con dấu doanh nghiệp được thể hiện dưới một hình thức cụ thể (hình tròn, hình đa giác hoặc hình dạng khác). Mỗi doanh nghiệp có một mẫu con dấu thống nhất về nội dung, hình thức và kích thước.  Bên cạnh đó khi công ty không còn sử dụng con dấu của mình đã đăng ký có thể là thủ tục hủy bỏ con dấu. Mời quý vị cùng tư vấn Blue chúng tôi tìm hiểu về các thông tin liên quan đến việc hoàn tất các thủ tục hủy bỏ con dấu doanh nghiệp như sau.

con dau1

Hình minh họa

Cơ sở pháp lý

– Luật doanh nghiệp 2014

– Nghị định Số: 78/2015/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh

– Nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp

Thủ tục hủy bỏ con dấu doanh nghiệp

Công ty thành lập trước ngày 1/7/2015.

Căn cứ theo khoản 2 điều 15 nghị định số 96/2015/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp thủ tục huỷ bỏ con dấu cũ được quy định như sau:

“2. Trường hợp doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 làm con dấu mới theo quy định tại Nghị định này thì phải nộp lại con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu. Cơ quan công an cấp giấy biên nhận đã nhận lại con dấu tại thời điểm tiếp nhận lại con dấu của doanh nghiệp”

Như vậy, nếu công ty bạn thành lập trước ngày 1/7/2015 thì bạn phải nộp lại con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và nhận giấy biên nhận trả lại con dấu.

Công ty thành lập kể từ ngày 1/7/2015.

Căn cứ vào điều 34 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thủ tục huỷ con dấu được quy định như sau:

“Trước khi sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu, thay đổi số lượng con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện đặt trụ sở để đăng tải thông báo về mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Nội dung thông báo bao gồm:

a) Tên, mã số, địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp hoặc chi nhánh hoặc văn phòng đại diện

b) Số lượng con dấu, mẫu con dấu, thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu

Trường hợp doanh nghiệp đã được cấp thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện mới thì thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện của các lần trước đó không còn hiệu lực.”

Theo đó, nếu công ty bạn thành lập từ ngày 1/7/2015 trở đi, khi thay đổi về mẫu con dấu không nhất thiết phải làm thủ tục hủy mẫu con dấu cũ. Trường hợp này, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở để đăng tải thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thủ tục về Dấu pháp nhân ( Trả dấu cho cơ quan Công An)

Sau khi thực hiện xong thủ tục tại Chi cực thuế, doanh nghiệp được cấp Thông báo đóng mã số thuế. Doanh nghiệp tiến hành các thủ tục trả con dấu pháp nhân tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hôi- Công an thành phố nơi doanh nghiệp được cấp GCN Đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ thực hiện việc trả con dấu gồm:

  • Công văn trả dấu;
  • Bản chính GCN đăng ký mẫu dấu;
  • Dấu pháp nhân;
  • Bản sao GCN đăng ký kinh doanh có công chứng;
  • Giấy giới thiệu (trong trường hợp Đại diện theo pháp luật của Công ty không trục tiếp tiến hành trả con dấu).

Quý vị nếu cần tư vấn cũng như tìm hiểu kỹ hơn về các vấn đề liên quan đến thủ tục hủy bỏ con dấu doanh nghiệp thì hãy liên hệ trực tiếp đến công ty tư vấn Blue chúng tôi để được các nhân viên chúng tôi hướng dẫn thêm.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận