Văn phòng tư vấn quản lý công ty tại Nghệ An  - Thủ tục thành lập công ty tại Nghệ An  - Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp ở Nghệ An Thành lập công ty tại Vinh  - Dịch vụ thành lập công ty tại Nghệ An  - Dịch vụ Thành lập công ty ở Nghệ An

Tư vấn thành lập chi nhánh công ty theo luật mới nhất

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp và có nhiệm vụ thực hiện một phần hoặc toàn bộ chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

chi-nhánh-công-ty

Công ty luật Blue xin tư vấn một số thông tin thành lập chi nhánh công ty như sau:

Lưu ý: 

  • Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, là bộ phận không thể tách rời trong hoạt động với doanh nghiệp.
  • Thứ hai, chức năng hoạt động và hoạt động của Chi nhánh giống như một công ty thu nhỏ có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp.
  • Chi nhánh công ty không có tư cách pháp nhân và chỉ thực hiện hoạt động của mình theo nội dung đã đăng ký cũng như quy định của Công ty mẹ.

Hồ sơ thành lập chi nhánh bao gồm:

Thông báo thành lập chi nhánh công ty (do người đại diện theo pháp luật ký) (Phụ lục II-11, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT
Nội dung thông báo gồm:

a) Mã số doanh nghiệp;

b) Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

c) Tên chi nhánh dự định thành lập;

d) Địa chỉ trụ sở chi nhánh;

đ) Nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh;

e) Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu chi nhánh;

g) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

  • Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh
  • Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu chi nhánh
  • Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
  • Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên: Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên
  • Đối với công ty TNHH 1 thành viên: Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty
  • Đối với công ty Cổ phần: Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng quản trị.
  • Đối với công ty hợp danh: Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của thành viên hợp danh

Tham khảo == > Tư vấn thành lập công ty tại Nghệ An 

Nộp hồ sơ thành lập chi nhánh công ty tại Sở kế hoạch đầu tư.

Nộp bản Giấy: Hồ sơ nộp tại bộ phận một cửa của Sở kế hoạch đầu tư nơi chi nhánh đặt trụ sở chính.

Nộp hồ sơ online: Hồ sơ được scan bằng File PDF hoặc File Ảnh nộp tại cổng thông tin đăng ký kinh doanh thông qua tài khoản Sở cấp.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận