thanh lap cong ty, thanh lap doanh nghiep

Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất


Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đấtMẫu Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
 
Chúng tôi gồm có:
Bên chuyển nhượng (sau đây gọi là bên A) (1):
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bên nhận chuyển nhượng (sau đây gọi là bên B) (1):
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo các thoả thuận sau đây:
 
ĐIỀU 1. QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN NHƯỢNG
 
Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo  ........................................................................................ (2),
cụ thể như sau:
- Thửa đất số: ...................................................
- Tờ bản đồ số:..................................................
- Địa chỉ thửa đất: ...........................................................................................
- Diện tích: ............................... m2 (bằng chữ: ..............................................)
- Hình thức sử dụng:
               + Sử dụng riêng: ..................................... m2
               + Sử dụng chung: .................................... m2
- Mục đích sử dụng:..........................................
- Thời hạn sử dụng:...........................................
- Nguồn gốc sử dụng:.......................................
Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): ......................................................................................................
 
ĐIỀU 2. GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
 
1. Giá chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: ........................... đồng
(bằng chữ:.....................................................................................đồng Việt Nam).
2. Phương thức thanh toán: ..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
3. Việc thanh toán số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước  pháp luật.
 
ĐIỀU 3. VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
 
1. Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng giấy tờ về quyền sử dụng đất cho bên B vào thời điểm ..............
2. Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
 
ĐIỀU 4. TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ
 
Thuế, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Hợp đồng này do bên ..................... chịu trách nhiệm nộp.
 
ĐIỀU 5. PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG
 
Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
 
ĐIỀU 6. CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN
 
Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
1. Bên A cam đoan:
1.1. Những thông tin về nhân thân, về thửa đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
1.2. Thửa đất thuộc trường hợp được chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; 
1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:
a) Thửa đất không có tranh chấp;
b) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;
1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
2. Bên B cam đoan:
2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất;
2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;
2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
 
ĐIỀU ....... (10)
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

ĐIỀU ....... ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.
                                     Bên A                                                                                              Bên B
                     ( Ký và ghi rõ họ tên)(11)                                                             ( Ký và ghi rõ họ tên)(11)
 
  
LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN
 
Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ ...................................................) tại .......................................... (12),
tôi ............................................., Công chứng viên, Phòng Công chứng số .........., tỉnh/thành phố .....................
 
CÔNG CHỨNG:
 
- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được giao kết giữa bên A là ........................................ và bên B là ……................................................................……..........; các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;
- Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;
- Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;
- .............................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................(13)
- Hợp đồng này được làm thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........ trang), giao cho:
+ Bên A ...... bản chính;
+ Bên B ....... bản chính;
Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.
Số................................, quyển số ................TP/CC-SCC/HĐGD.
 
CÔNG CHỨNG VIÊN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Mẫu này chỉ mang tính tham khảo để có được bản Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phù hợp với công ty của mình đừng ngần ngại hãy liên hệ với Top Luật Sư để được hỗ trợ nhanh nhất!

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến


Luật sư doanh nghiệp  Luật sư Hà Nội - 0988.999.078
Luật sư doanh nghiệp  Luật sư Sài Gòn - 0977.999.078
Luật sư doanh nghiệp  Luật sư Hải Dương - 0982.844.925

 

Liên Hệ Với Top Luật Sư


VĂN PHÒNG HÀ NỘI
Tòa nhà HH2 - 33 Lê Văn Lương kéo dài - Thanh Xuân - Hà Nội.
Tel: 04.66827078
Hotline: 0988.999.078
 
VĂN PHÒNG SÀI GÒN
75 Quang Trung, phường 10, Gò Vấp
Hotline: 0977.999.078
 
VĂN PHÒNG HẢI DƯƠNG
472 Lê Thanh Nghị, Tp. Hải Dương,
Tỉnh Hải Dương
Hotline: 0982.844.925
 
Email: luatphamduy01@gmail.com


 

 

Tags từ khóa HOT :

thanh lap cong ty

thanh lap doanh nghiep

thành lập công ty

thành lập doanh nghiệp

thanh lap cong ty, thanh lap doanh nghiep

thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp

thanh lap cong ty, doanh nghiep

Textlink : dich vu seo - den led - bao ho lao dong